LVK-nytt28. mars 2014

LVKs medlemskommuner i Nordland 48 deltakere fra 11 kommunerLes mer ...

LVK-nytt26. mars 2014

Interessen for LVK-skolens kurs i "energirett i kommunene" og "eiendomsskatt, skatt på vannkraftanlegg og forvaltningsrett i kommunene" har vært stor og tilbakemeldingen er svært gode. LVK har derfor besluttet å sette opp nye kurs med oppstart høsten 2014. Les mer ...

LVK-nytt26. mars 2014

Høyesterett avsa mandag 24. mars 2014 dom i sak mellom testsenteret på Mongstad (TCM) og Lindås kommune. Spørsmålet var hvorvidt testsenteret var å regne som eiendomsskattepliktig «verk og bruk». Høyesterett kom enstemmig til at testsenteret må regnes som «verk og bruk», og at Lindås kommune er [ ] Les mer ...

LVK-nytt21. mars 2014

LVKs medlemskommuner i Buskerud og Telemark 76 deltakere fra 18 kommunerLes mer ...

LVK-nytt14. mars 2014

Uttalelse fra LVK Regionmøte Troms og Finnmark 13. og 14. mars 2014. 13 medlemskommuner.Les mer ...

LVK-nytt07. mars 2014

19 medlemskommuner i Landssamanslutninga for vasskraftkommuner fra Østfold, Oppland og Hedmark var samlet på regionmøte på Hamar 6.-7. mars 2014. De deltakende kommuner vedtok følgende uttale:Les mer ...

LVK-nytt03. mars 2014

LVK er sammen med flere andre organisasjoner med interesser i vannforvaltningen med på et felles brev til klima- og miljøminister Tine Sundtoft, finansminister Siv Jensen og statsminister Erna Solberg. Her ber vi om en opptrapping av finanseringen over statsbudsjettet til arbeidet i vannregioner [ ] Les mer ...

LVK-nytt21. februar 2014

LVKs medlemskommuner samlet til regionmøte i Bergen krever kompensasjon for utbygging av linjenett og elektrisk infrastruktur.Les mer ...

LVK-nytt20. februar 2014

LVKs regionmøter er i gang! Det er gjennomført et godt besøkt regionmøte i Stavanger, og i dag starter regionmøtet i Bergen for Hordaland og Sogn og Fjordane.Les mer ...

LVK-nytt05. februar 2014

I dag har LVKs leder Torfinn Opheim, varaordfører i Rana, Allan Johansen og Caroline Lund fra sekretariatet i LVK hatt to gode møter med sentrale personer i FrP.Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.