julehjerte
LVK-nytt21. desember 2015

Vi har lagt bak oss et år med stort fokus på klima og behovet for ren fornybar energi, på behovet for nye miljøkrav i vassdragene, på Reitenutvalget og regjerings forslag om selskaps- og organisasjonsstruktur i kraftbransjen, på arbeidet med EUs energiunion, på behovet for sammenslåing av [ ] Les mer ...

LVK-nytt21. desember 2015

Konsesjonskraftprisen for 2016 er fastsatt til 11,42 øre per kilowattime (kWh). Dette er en økning fra prisen for 2015, som er 10,60 øre/kWh. Prisen gjelder for hele leveringsåret 2016.

LVK vil på vanlig måte be om innsyn i prisberegninggrunnlaget og orientere kommunene om grunnlaget for [ ] Les mer ...

LVK-nytt18. desember 2015

Regionmøtene er en sentrale møteplass for LVKs medlemskommuner. I perioden februar og mars 2016 vil det bli avholdt syv regionmøter: Kongsberg, Trondheim, Tromsø, Stavanger, Bergen, Lillehammer og Bodø. Målgruppen er kommunens politikere og administrasjon. Programmet kan skreddersys etter [ ] Les mer ...

Torfinn Opheim
LVK-nytt16. desember 2015

LVK har ved flere anledninger tatt opp hvor viktig det er å gi tilbud om opplæring i hva LVK jobber med etter valget av nye politikere i høst.

Alle de nevnte kommunene har invitert LVKs leder, Torfinn Opheim, til sine møter i forbindelse med folkevalgt-opplæringen.

Kort tid etter [ ] Les mer ...

Kraftlinjer og vei
LVK-nytt15. desember 2015

Grønn skattekommisjon avga 9.desember rapporten "Sett pris på miljøet". Utredningen finner du her: NOU 2015: 15. Utvalget foreslår innføring av en [ ] Les mer ...

LVK-nytt14. desember 2015

Olje- og energidepartementet (OED) sendte 9. november 2015 forslag om endring i industrikonsesjonsloven på høring. Departementet foreslår at private skal kunne få konsesjon til å erverve inntil en tredjedel av ansvarlige selskaper (ANS/DA) som eier konsesjonspliktige vannfall. LVK har hatt møter [ ] Les mer ...

LVK-nytt04. desember 2015

Olje- og energidepartementet har i dag lagt frem Prop. 35 L (2015-2016) for Stortinget. Dette er en oppfølging av Reiten-rapporten som ble fremlagt i mai 2014.Les mer ...

LVK-nytt24. november 2015

Regjeringen kom i går til enighet om et budsjettforlik med Venstre og Krf. Budsjettforliket innebærer få endringer av betydning for kraftkommunene. Relevante deler av budsjettforliket, anmodningsforslag, merknader mv. omtales nedenfor:Les mer ...

Folkevalgtopplæring
LVK-nytt02. november 2015

LVKs landsstyre oppfordrer samtlige medlemskommuner til å inkludere LVK i folkevalgtopplæringen!Les mer ...

Blåsjø
LVK-nytt14. oktober 2015

Eiendomsskatt på vannkraftanlegg er kraftkommunenes viktigste inntektskilde fra vannkraftproduksjon og gir LVKs medlemskommuner samlet årlige inntekter på mer enn 2 milliarder kroner. I departementets høringsnotat foreslås eiendomsskattereglene på vannkraftanleggene videreført. Nå vil  Energi [ ] Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.