LVK-nytt22. desember 2016

LVK har idag sendt brev til Statnett som svar på Statnetts brev til kommunene om eiendomsskatt.Les mer ...

LVK-nytt20. desember 2016

Olje- og Energidepartementet  har i en meddelelse 19. desember 2016 orientert om at konsesjonskraftprisen for 2017 er 11,48/kWh. Dette er en liten økning fra prisen for 2016, som er 11,42 øre/kWh. Prisen gjelder for hele leveringsåret 2017. Les mer ...

LVK-nytt16. desember 2016

LVKs medlemskommuner er forpliktet til å innrapportere inntekter fra vannkraftanlegg (konsesjonskraft, konsesjonsavgift, natturressursskatt og eiendomsskatt) i KOSTRA. LVKs sekretariat har i samarbeid med ESU utarbeidet en veiledning til medlemskommunene som er ment å gi informasjon om hvordan [ ] Les mer ...

LVK-nytt14. desember 2016

Finansministeren har i brev 13. desember 2016 til Stortingets presidentskap sagt nei til å endre kapitaliseringsrenten for kraftanlegg før årsskiftet. Det innebærer at 175 kommuner vil få reduserte eiendomsskatteinntekter med tilsammen nær 400 millioner kroner i 2017 sammenlignet med 2016. [ ] Les mer ...

Fyresdal
LVK-nytt09. desember 2016

LVK arrangerer vannmiljøseminar på Litteraturhuset 11. januar 2017. Tema for seminaret er revisjon av eldre konsesjoner for å få til miljøforbedringer i regulerte vassdrag. Det er vedtatt vannforvaltningsplaner, med fastsatte miljømål som vil få betydning for alle LVK-kommuner. Det vil bli [ ] Les mer ...

LVK-nytt05. desember 2016

I budsjettavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre er det oppnådd enighet om «følgende anmodningsforslag, merknader og annen tekst som en del av enigheten om statsbudsjettet for 2017: Næringsliv
​36) Stortinget ber regjeringen vurdere [ ] Les mer ...

LVK-nytt28. november 2016

215 ordførere og varaordførere fra Høyre, Frp, KrF, V, Ap, Sp, SV og MDG har i løpet av helgen undertegnet en felles protest mot finansdepartementets kutt i eiendomsskatteinntektene fra vannkraftanleggene med 400 millioner kroner. Ordførerne krever at regjeringen foretar en ny beregning av [ ] Les mer ...

Helene Rognli, Målselv kommune
LVK-nytt24. november 2016

Landsstyret med vararepresentanter har valgt Helene Rognli (H) til ny nestleder i LVK. Helene er varaordfører i Målselv kommune og representerer det nordafjelske i AU. LVK gratulerer Helene med vervet!Les mer ...

LVK-leder Torfinn Opheim
LVK-nytt23. november 2016

I nytt brev 22. november svarer Torfinn Opheim på flere påstander i brev fra finansminister Siv Jensen 17. november, blant annet at kommunene kunne ha tatt høyde for nedgangen i eiendomsskatten på vannkraftverk, og at LVK ikke har begrunnet hvorfor 3 % kapitaliseringsrenten er riktigere enn 4,5 [ ] Les mer ...

Strandvatn reguleringsmagasin, Hjelmeland kommune
LVK-nytt16. november 2016

Meld deg på seminarene 11. og 12. januar 2017 om miljøforbedringer i regulerte vassdrag, herunder revisjon, innkalling av konsesjonsløse anlegg og omgjøring av eldere konsesjoner, og seminar om organisering av nettvirksomhet etter lovenendring med krav til selskapsmessig og funksjonelt skille. [ ] Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.