LVK-nytt15. januar 2018

I Jeløya-plattformen fremgår at regjeringen vil «[s]ette ned et ekspertutvalg som skal gå igjennom skatteregimet for norsk vannkraft». I brev til Finansdepartementet 15. januar 2018 anmoder LVK om å delta med en representant i ekspertutvalget.Les mer ...

LVK-nytt15. januar 2018

Ifølge Jeløya-plattformen vil den blågrønne regjeringen «[a]t kommunenes mulighet til å kreve inn eiendomsskatt reduseres ved å sette ned maksimal eiendomsskattesats med minimum 2 promille for boliger og fritidsboliger».

Det blir vist til at «[f]olks hjem og fritidsbolig skal [ ] Les mer ...

LVK-nytt14. januar 2018

Ifølge Høyre, Frp og Venstres nye regjeringsplattform, vil regjeringen «[s]ette ned et ekspertutvalg som skal gå igjennom skatteregimet for norsk vannkraft».Les mer ...

Bokrygger
LVK-nytt09. januar 2018

Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet har i høringsbrev av 5. oktober 2017 foreslått endringer i vannforskriften som vil få stor betydning for organiseringen av [ ] Les mer ...

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.