Møte i Gudbrandsdalen 5 desember 2019
LVK-nytt06. desember 2019

Høringsfristen er 1. januar 2020. Det er viktig at kommmunene sender egne høringsuttalelser. LVKs høringsuttalelse finner dere nedenfor. Les mer ...

LVK-nytt28. november 2019

Landsstyret i LVK vedtok i dag 28. november 2019 på LVKs høringsuttalelse til NOU 2019:16 - Skatt på vannkraftverk. Uttalelsen følger vedlagt.Les mer ...

Høyre ved Asheim til Europower
LVK-nytt27. november 2019

Landsstyret i LVK samles 28.-29. november i Oslo til strategisamling. På møtet skal LVKs høringsuttalelse til NOU 2019:16 - Skatt på vannkraftverk, også kalt Sanderudutvalget vedtas. Utvalget foreslår endinger i de kommunale konsesjons- og skatteordninger på vannkraft som vil innebære et [ ] Les mer ...

LVK folkevalgte - Info
LVK-nytt21. november 2019

Kjære folkevalgte!

Gratulerer med valget!  Du er valgt av innbyggerne til å representere dem de neste fire årene. Tillit er grunnleggende i et godt lokaldemokrati og forutsetter at man har god kunnskap om de verdier man er satt til å forvalte.Din kommune er medlem av Landssamanslutninga [ ] Les mer ...

LVK-nytt20. november 2019

Finansdepartementet er enig i kommunenes beregning av det særskilte eiendomsskattegrunnlaget etter overgangsregelen til §§ 3 og 4 i eiendomsskatteloven. Grunnlaget skal beregnes ved å ta hele differansen mellom eiendomsskattegrunnlagene for 2018 og 2019. Det går frem av [ ] Les mer ...

LVK-nytt20. november 2019

LVK arrangerte 13. november høringsmøte til NOU 2019:16. På møtet ble LVKs utkast til høringssvar gjennomgått. et oppdatert utkastet per 19. november ligger vedlagt. LVK oppfordrer alle kommuner til å avgi egne høringsuttalelser, basert på erfaringstall og situasjonen i egen kommune.

Også [ ] Les mer ...

LVK-nytt19. november 2019

LVK har i mange år arbeidet med kompetanseoppbygging i sakene som er sentrale for medlemskommunene. LVKs regionmøter er ment å gi kommunepolitkere og administrasjon en grundig innføring i aktuelle saker i den aktuelle regionen. Regionmøtene fungerer som forum for meningsutveksling og [ ] Les mer ...

LVK-nytt13. november 2019

Høringsmøtet med presentasjon av LVKs hørikl. 1200 – 1500 på følgende link:
http://lvk.no/LVK/Horinger-og-Publikasjoner-/Horinger-og-Publikasjoner/live-stream-13nov2020 

  [ ] Les mer ...

LVK-nytt02. november 2019

LVK har Inviterer til møte for presentasjon av LVKs høringsuttalelse til Kraftskatteutvalgets innstilling NOU 2019:16
13. november kl 12.00-15.00
i Oslo Kongressenter Folkets hus.

Vi ber om en snarlig tilbakemelding om hvem som vil delta. Påmeldingskjema vil bli lagt ut mandag [ ] Les mer ...

LVK-nytt02. november 2019

I et debattinnlegg tar  følgende åtte stortingsrepresentanter fra Høyre til orde for at kraftskattesaken må komme på rett spor. 

Elin Agdestein, stortingsrepresentant Nord-Trøndelag (H)
Ove Trellevik, stortingsrepresentant Hordaland (H)
Ingjerd Schou, stortingsrepresentant [ ] Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.