Hjem Nyhetsoversikt
LVK-nytt07. juni 2018

Flertallet i kommunal- og forvaltningskomiteen ber Regjeringen sørge for at kommuner som ikke rekker 1. mars-fristen for retaksering av verk og bruk, får kompensert  skattebortfallet som følge av at retaksering ikke har vært mulig innen fristen.Les mer ...

LVK-nytt06. juni 2018

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har i brev 31. mai 2018 foretatt en fylkesvis fordeling av midlene til retaksering som samlet er satt til kr 72,5 millioner. Midlene skal kompensere kommunenes utgifter til retaksering av verk og bruk som følge av lovendringen som ble vedtatt i [ ] Les mer ...

De kvinnelige advokatene i Lund & Co DA
LVK-nytt01. juni 2018

LVKs sekretariat vant i går, 31. mai 2018, Advokatforeningens talentpris for 2018. Prisen gikk til det advokatfirmaet som er best på likestilling og kjønnsbalanse. Tidligere høyesterettsdommer Liv Gjøstad satt i juryen, og hennes begrunnelse for å tildele prisen til Lund & Co var bl.a.: [ ] Les mer ...

LVK-nytt31. mai 2018

LVK anmodet Olje- og energidepartementet (OED) i brev 31. januar i år om å klargjøre hvorvidt elforbruket i store datasentre skal regnes som alminnelig forsyning eller kraftkrevende industri i forbindelse med beregningen av kommunens konsesjonskraftmengde.

OED har nå konkludert med at [ ] Les mer ...

Svøufallet, Sunndal kommune. Foto: Karianne Lundgaard
LVK-nytt25. mai 2018

I Tromsø i 2017 vedtok LVKs landsmøte at neste ordinære landsmøte skal finne sted i august 2020. LVK har imidlertid fått flere henvendelser fra medlemskommuner og landsstyremedlemmer om at det er behov for å gjøre vedtektsendringer, for å være i forkant av regionreform og ny fylkesinndeling. Som [ ] Les mer ...

Sunndal Hydro
LVK-nytt15. mai 2018

LVK har bedt Stortinget om en lovpresisiering hvor det klart fremgår at kommuner ikke behøver å utvide eiendomsskatten til næring for å kunne benytte overgangsordningen med utfasing av skattegrunnlaget for verk og bruk. I RNB foreslår Regjeringen en presisering av overgangsregelen til [ ] Les mer ...

LVK-nytt14. mai 2018

Finanskomiteens merknader til representantforslag om lovpresisering og utsatt iverksetting av endringene i eiendomsskatteloven er utsatt til 8. juni. Det fremgår av Stortingets hjemmeside. Finanskomiteen vil dermed kunne ta i betraktning tirsdagens fremlegging av Revidert Nasjonalbudsjett 2018 [ ] Les mer ...

LVK-nytt07. mai 2018

LVK har den siste tiden mottatt henvendelser om hvilke problemstillinger kommunene bør vurdere som ledd i den pågående regionreformprosessen. Særlig aktuelt i disse tider er problemstillinger knyttet til eierskap av de regionale kraftselskapene. I tillegg til de politiske problemstillingene,  [ ] Les mer ...

LVK-nytt29. april 2018

Dette fremgår på Regjeringens hjemmesider. Så langt baserer regjeringen sin utredning på modellen for grunnrenteskatt på vannkraft. Vi vil følge med på arbeidet som er igangssatt.Les mer ...

LVK-nytt27. april 2018

LVK støtter representantforslaget om utsatt ikrafttredelse av regelverket til 2020, se begrunnelse i brev til finanskomiteen 19. april 2018. Fristen [ ] Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.