Home Nyhetsoversikt
LVK-nytt31. oktober 2019

I E24 heter det at partiene på Stortinget fikk overlevert oppropet torsdag. 

- Dettte må kunne kalles et massivt ordførerkrav, mener Torfinn Opheim, leder av Landssammenslutningen av vasskraftkommuner (LVK).

Mange av ordførerne som har undertegnet oppropet er med i LVK, men også [ ] Les mer ...

LVK-nytt18. oktober 2019

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag lagt frem en melding om framtidens distriktspolitikk. Meldingen legger vekt på at det viktigste for levende lokalsamfunn i hele Norge er et næringsliv som opprettholder og skaper nye lønnsomme arbeidsplasser. På KMDs hjemmeside heter det bla:  [ ] Les mer ...

LVK-nytt07. oktober 2019

Opptak fra møte om Kraftutvalgets innstilling 3.oktober er lagt ut på LVKs hjemmesider under Høring og publikasjoner.

Det ligger et opptak med foredragene til Per Sanderud, Caroling Lund og [ ] Les mer ...

LVK-nytt07. oktober 2019

I Statsbudsjett 2020 - saker fra OED (Prop 1 S (2019-2020) OED) opplyser Regjeringen at den vil komme tilbake med egen sak om utjevning av nettariffene til våren 2020. Videre opplyses det om at Regjeringen vil komme tilbake med en sak om funksjonelt skille og fritak for mindre nettselskaper i [ ] Les mer ...

LVK-nytt07. oktober 2019

Eiendomsskatt

Regjeringen foreslår å redusere satsen fra 5 til 4 promille for bolig og fritidseiendom fra 2021. Videre foreslår regjeringen nye regler for eiendomsskatt ved kommunesammenslåing.  Kommunene som slås sammen fra 1. januar 2020, kan velge å begynne overgangsperioden i 2020 [ ] Les mer ...

LVK-nytt02. oktober 2019

Fra enkelte hold er det reist spørsmål om utvalget foreslår å kompensere vertskommunene for det inntektstapet som utvalget anbefaler ved å avvikle konsesjonsordningene og (nesten) avvikle eiendomsskatten. LVK vil presisere:Les mer ...

LVK-nytt30. september 2019

Historieløst og dramatisk forslag fra ekspertutvalget!

Utvalget foreslår å øke grunnrenteskatten og opphever alle de kommunale ordningene. Forslaget er en krigserklæring mot de 175 distriktskommuner som har avsått sine naturressurser til vannkraft. For vertskommunene er forslaget et [ ] Les mer ...

LVK-nytt26. september 2019

LVK har vært i kontakt med skatteetaten som opplyser at skattelistene med eiendomsskattegrunnlaget for vannkraftverk for 2020 vil bli lagt ut 23. oktober 2019.

LVK har i løpet av 2019 tatt opp problemene med at kommunene ikke lenger får varsel eller tilgang til eiendomsskattegrunnlagene [ ] Les mer ...

Torfinn Opheim og Knut Kropelien
LVK-nytt26. september 2019

Kommer det ny vekst i vannkraften? Vil vi kunne ruste opp og utvide kraftverkene og dermed bidra til at klimamålene nås? Spørsmålene er mange like før utvalget som skal vurdere beskatningen av vannkraft legger frem sin innstilling. Ingen andre næringer skattlegges hardere enn vannkraften, og [ ] Les mer ...

LVK-nytt23. september 2019

LVK organiserer 175 kommuner som alle er vertskommuner for store vannkraftanlegg. LVKs formål er å bistå medlemskommunene i alle spørsmål knyttet til vannkraftproduksjon, herunder naturfaglige, økonomiske, juridiske og politiske spørsmål. I NVEs forslag 1.april 2019 til Nasjonal ramme for [ ] Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.