Home Nyhetsoversikt
LVK-nytt12. september 2019

Det er nå over 280 deltagere påmeldt til møtet om ekspertutvalgets forslag til skatt på vind- og vannkraft 3. oktober 2019. Leder av utvalget Per Sanderud kommer selv for å orientere om rapporten. Etter orienteringen følger vurderinger fra LVK, med anbefalinger om videre arbeid med utvalgets [ ] Les mer ...

LVK-nytt12. september 2019

Kommuner som ønsker bistand til salg av konsesjonskraft for 2020 kan ta kontakt med LVKs omsetningsselskap Kommunekraft AS.

Kontaktpersoner:
Håkon Holm Westad

Caroline Lund

 Les mer ...

LVK-nytt09. september 2019

E24 skriver at høye kraftpriser har økt kraftbransjens inntekter til 149 milliarder kroner i 2018. Staten forsyner seg med den største andelen med økt grunnrenteskatt og økt utbytte. LVK mener de kommuner som har avstått sine fornybare naturressurser til denne verdiskapingen er berettiget til [ ] Les mer ...

LVK-nytt20. august 2019

70 av LVKs medlemskommuner er berørt av forslaget til "Nasjonal ramme for vindkraft". LVK vil på denne bakgrunn avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelsen vil bli sendt medlemskommunene i god tid før høringsfristen som er 1. oktober 2019.Les mer ...

Naturressurskommunene
LVK-nytt20. august 2019

Naturressurskommunene er en paraplyorganisasjon for kommunenettverk for kommuner med viktige naturressurser. Det første formelle møte mellom alle deltakerne som inngår i Naturressurskommunene fant sted 13. august 2019 i forbindelse med Arendalsuka. Samlet representerer organisasjonene 203 [ ] Les mer ...

LVK-nytt27. juni 2019

I revidert statsbudsjett har Stortinget satt av 71 millioner kroner i 2019 som kompensasjon for redusert eiendomsskatt fra verk og bruk som følge av lovendringene. Den kommunevise fordelingen av kompensasjonen er nå offentliggjort.Les mer ...

Høyesterett
LVK-nytt25. juni 2019

Høyesterett kom til at Oslo kommunes vedtak om å skrive ut eiendomsskatt for 2016, var ugyldige, fordi kommunen hadde oversittet utskrivingsfristen. Derimot lå det innenfor kommunens skjønnsfrihet å fastsette bunnfradraget til 4 millioner kroner.

 Les mer ...

LVK-nytt06. juni 2019

Finansdepartementet har sendt forslag til ny bestemmelse om eiendomsskattesats ved kommunesammenslåing på høring, med frist til 12. juli 2019. Forslaget er foranlediget at Stortingets anmodingsvedtak nr 189 fra 15. desember 2018. 

Etter LVKs syn vil forslaget - i strid med Stortingets [ ] Les mer ...

LVK-nytt05. juni 2019

Finansdepartementet har 21. mai 2019 avgitt tolkningsuttalelse om forståelse av de nye reglene ved avvikling av eiendomsskatt på verk og bruk og overgangsregelen. LVK har sammen med Industrikommunene og petroleumskommunene (NPK) gitt felles innspill til departementets uttalelse, vedlagt under. [ ] Les mer ...

Torfinn Opheim
LVK-nytt25. mai 2019

Det ekstraordinære landsmøtet 23. mai 2019 var kalt sammen for å ta stilling til landsstyrets forslag til vedtektsendringer. Vedtektsendringene er i hovedsak foranlediget av region- og kommunereformen samt de utfordringer medlemskommunene står overfor når det gjelder de stadige angrepene på [ ] Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.