Hjem Nyhetsoversikt
LVK-nytt06. september 2017

LVK arrangerer fordypningskurs i saksbehandlingsreglene for eiendomsskattesaker. Kurset er først og fremst rettet mot ansatte på kommunenes eiendomsskattekontor, men også andre ansatte i kommuneadministrasjonen og medlemmer av eiendomsskattenemndene og klagenemndene vil ha stor nytte av kurset [ ] Les mer ...

LVK-nytt04. september 2017

I eiendomsskattesak mellom Johs. Rasmussen AS (NorDan) og Sel kommune har Eidsivating lagmannsrett kommet til at maskiner og driftsutstyr i en fabrikk som produserer vinduer ikke skal tas med i takstgrunnlaget. LVK er uenig i bransjeorganisasjonenes vurdering av at dommen er prinsipiell og vil [ ] Les mer ...

LVK-nytt29. august 2017

LVK arrangerer fordypningskurs i saksbehandlingsreglene for eiendomsskattesaker. Kurset er først og fremst rettet mot ansatte på kommunenes eiendomsskattekontor, men også andre ansatte i kommuneadministrasjonen og medlemmer av eiendomsskattenemndene og klagenemndene vil ha stor nytte av kurset [ ] Les mer ...

Det nye landsstyret
LVK-nytt24. august 2017

Nytt landsstyre er valgt. Følgende personer er faste medlemmer av landsstyret: F.v. Berit Kittelsen (Ap), Vest-Agder, Stian Brekkvassmo (Ap), Nord-Trøndelag, Ola Helstad (rådmann), Oppland, Arve Varden (rådmann), Sogn og Fjordane, Helene Rognli (H), Troms, Ola T. Heggem (Sp), Møre og Romsdal, [ ] Les mer ...

Torfinn Opheim, leder av LVK
LVK-nytt24. august 2017

Torfinn Opheim er enstemmig gjenvalgt som leder av LVK. Opheim har vært leder av LVK siden landsmøtet i Bergen i 2013.

Torfinn Opheim (født 12. april 1961 i Sauda, Rogaland) er en norsk politiker (Ap). Han ble innvalgt på Stortinget fra Rogaland i 2005. Han var vararepresentant i [ ] Les mer ...

Avstemming, Jarand Felland, Tokke kommune
LVK-nytt24. august 2017

Det ble avstemming over et endringsforslag til valgbarhetsbestemmelsen. Avstemmingen endte med at dagens vedtekter beholdes. Altså: "Valgbare til landsstyret er personer som bekler sentrale politiske verv og/eller kommunale stillinger i en LVK-kommune."Les mer ...

Landsmøtesalen
LVK-nytt24. august 2017

Organisasjonssaker på programmet. Torfinn Opheim gjennomgår hva LVK har arbeidet med siden landsmøtet i Kristiansand i august 2015.Les mer ...

The Boss, Torfinn Opheim, åpner landsmøtet
LVK-nytt24. august 2017

Torfinn Opheim hyller 40-årsjubilanten LVK i åpningstalen! 360 deltakere er til stede i landsmøtesalen. Partifloraen er representert - i regnbuens farger. LVK er en tverrpolitisk organisasjon, som gjennom sin slagkraft har sikret vertskommuneordningene og gode miljøvilkår gjennom 40 år. Følg [ ] Les mer ...

Yttersia
LVK-nytt23. august 2017

Årets landsmøte feirer at LVK i 40 år har ivaretatt og bygget videre på den castbergske tradisjonen: Vannkraftinntektene skal komme hele landet til gode! Fordeling av arvesølvet til kommuner og folk over hele Norge har bidratt til spredt bosetting og viktige velferdstjenester i 100 år.

[ ] Les mer ...

Energiskolen
LVK-nytt07. august 2017

LVK arrangerer ny energirettsskole høsten 2017. Det er stor oppslutning og kurset er nær fulltegnet. Vil du være med haster det med påmelding! Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.