Hjem Nyhetsoversikt
LVK30. oktober 2007
[ ] Les mer ...
LVK-nytt nr 38/2003 (08.10.03)
Statsbudsjettet 2004 - Regjeringen reduserer inntektene til mer enn 100 kommuner

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet 2004 å redusere minimumsverdien i eiendomsskattegrunnlaget for kraftforetakene fra 1,10 kr

LVK30. oktober 2007

I Finansdepartementets høringsnotat 3. juni 2003 uttales at ”Departementet mener imidlertid at det vil være hensiktsmessig…at minimumsverdien settes lavere…” I dette ligger at dagens minimumsverdi i eiendomsskattetakseringen for kraftanlegg på 1,10 kr/kWLes mer ...

LVK30. oktober 2007
[ ] Les mer ...

LVK-nytt nr 12/2006 (2006.04.07)
Eiendomsskatt - Anmodning om møte med Finansdepartementet

Nedenfor følger brev til Finansdepartementet av i dag vedrørende eiendomsskatt.

”Finansdepartementet
Politisk ledelse
Pb

LVK30. oktober 2007
[ ] Les mer ...

LVK-nytt nr 12/2006 (2006.04.07)
Eiendomsskatt - Anmodning om møte med Finansdepartementet

Nedenfor følger brev til Finansdepartementet av i dag vedrørende eiendomsskatt.

”Finansdepartementet
Politisk ledelse
Pb

LVK30. oktober 2007

Regjeringen har i dag, 26. mars 2003, lagt frem St. meld. nr. 29 (2003-2004) Om skattereform. Stortingsmeldingen er en oppfølging av Skatteutvalgets utredning, NOU 2003:9, Forslag til endringer i skattesystemet, som ble fremlagt 6. februar 2003.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Nedenfor følger en orientering om vedtatte endringer i reglene for kraftverksbeskatningen, herunder i reglene som gjelder fastsetting av formuesverdi og eiendomsskattegrunnlag. I tillegg gis det en omtale av verserende rettssaker om eiendomsskatt.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Sentralskattekontoret for Storbedrifter (SFS) har endret ligningen for Statkraft, som må betale 16 mill kroner mer i eiendomsskatt til Sauda kommune.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

LVK har innhentet tall fra Skattedirektoratet som viser at det samlede eiendomsskattegrunnlaget for kraftproduksjonsanlegg har økt med 19 % fra 178 milliarder kroner i 2005 til 212 milliarder kroner i 2006.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav d) kan kommunen vedta skattefrihet for bygning og grunn i ”visse luter” av kommunen.Les mer ...

LVK30. oktober 2007
[ ] Les mer ...
LVK-nytt nr 15/2007 (2007.05.09)
Eiendomsskatt på verk og bruk etter utvidelsen av virkeområdet for eiendomsskatt - brev fra Finansdepartementet 8. mai 2007

I brev av 8. mai 2007 svarer Finansdepartementet på spørsmål om eiendomsskatt på

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.