Hjem Nyhetsoversikt
LVK30. oktober 2007

Sentralskattekontoret for Storbedrifter (SFS) har endret ligningen for Statkraft, som må betale 16 mill kroner mer i eiendomsskatt til Sauda kommune.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

LVK har innhentet tall fra Skattedirektoratet som viser at det samlede eiendomsskattegrunnlaget for kraftproduksjonsanlegg har økt med 19 % fra 178 milliarder kroner i 2005 til 212 milliarder kroner i 2006.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav d) kan kommunen vedta skattefrihet for bygning og grunn i ”visse luter” av kommunen.Les mer ...

LVK30. oktober 2007
[ ] Les mer ...
LVK-nytt nr 15/2007 (2007.05.09)
Eiendomsskatt på verk og bruk etter utvidelsen av virkeområdet for eiendomsskatt - brev fra Finansdepartementet 8. mai 2007

I brev av 8. mai 2007 svarer Finansdepartementet på spørsmål om eiendomsskatt på

LVK30. oktober 2007
[ ] Les mer ...
LVK-nytt nr 13/2007 (2007.05.08)
Eiendomsskatt

I brev av 7. mai 2007 uttaler Finansdepartementet seg om eiendomsskatteloven § 7 bokstav d) fritak for ”visse luter” og om at reindriften ikke faller inn under det obligatoriske fritaket for

LVK30. oktober 2007

Kommunene er ikke lenger skattepliktige for salg av kraftaksjer. Kommuner og fylkeskommuner omfattes av fritaksmetoden som ble innført med virkning for gevinster og tap som realiseres fra og med 26. mars 2004.Les mer ...

LVK30. oktober 2007
[ ] Les mer ...
LVK-nytt nr 6/2007 (2007.03.06)
Utmåling av fallerstatning - prinsipper og mulig framtidig utnyttelse

I lys av den økte satsingen på utbygging av småkraftverk er utmåling av fallerstatning en interessant problemstilling. Nedenfor følger to

LVK30. oktober 2007

Standardavtalene som skal dekke de aktuelle aktørers behov for avtaleverk ved planlegging, bygging og drift av småkraftverk, ble i sin første utgave presentert i et seminar i Oslo 30. september.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

LVK har i samarbeid med flere andre organisasjoner utarbeidet et standard avtaleverk for de ulike kontraktsspørsmål ved bygging av små kraftverk. Avtaleverket er kalt "Lillekraft". Med dette inviteres medlemskommuner og andre intresserte til seminar 8. maLes mer ...

LVK30. oktober 2007

Standardavtalene i ”Lillekraft-prosjektet” - som skal dekke de aktuelle aktørers behov for avtaleverk ved planlegging, bygging og drift av småkraftverk - er nå ferdigstilt. Formålet med avtalene er å lette utbygging av småkraftverk – og sørge for et mestLes mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.