Hjem Nyhetsoversikt
LVK30. oktober 2007

Vedlagt følger Finansdepartementets svar 12. juni 2007 på LVKs brev av 31. oktober 2006. Departementet gir i brevet sine generelle merknader til problemstillingene knyttet til det obligatoriske fritaket i eigedomsskattelova § 5 bokstav h for jord- og skogLes mer ...

LVK30. oktober 2007

Noen av de viktigste virkemidler i kommuneøkonomien med betydelig lokalt handlingsrom er eiendomsskatt og konsesjonskraft. Regelverket og rammebetingelsene på disse områdene er endret vesentlig i det siste, blant annet med viktige endringer i eiendomsskatLes mer ...

LVK30. oktober 2007

Sentralskattekontoret for Storbedrifter (SFS) har endret ligningen for Statkraft, som må betale 16 mill kroner mer i eiendomsskatt til Sauda kommune.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

LVK har innhentet tall fra Skattedirektoratet som viser at det samlede eiendomsskattegrunnlaget for kraftproduksjonsanlegg har økt med 19 % fra 178 milliarder kroner i 2005 til 212 milliarder kroner i 2006.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav d) kan kommunen vedta skattefrihet for bygning og grunn i ”visse luter” av kommunen.Les mer ...

LVK30. oktober 2007
[ ] Les mer ...
LVK-nytt nr 15/2007 (2007.05.09)
Eiendomsskatt på verk og bruk etter utvidelsen av virkeområdet for eiendomsskatt - brev fra Finansdepartementet 8. mai 2007

I brev av 8. mai 2007 svarer Finansdepartementet på spørsmål om eiendomsskatt på

LVK30. oktober 2007
[ ] Les mer ...
LVK-nytt nr 13/2007 (2007.05.08)
Eiendomsskatt

I brev av 7. mai 2007 uttaler Finansdepartementet seg om eiendomsskatteloven § 7 bokstav d) fritak for ”visse luter” og om at reindriften ikke faller inn under det obligatoriske fritaket for

LVK30. oktober 2007

Kommunene er ikke lenger skattepliktige for salg av kraftaksjer. Kommuner og fylkeskommuner omfattes av fritaksmetoden som ble innført med virkning for gevinster og tap som realiseres fra og med 26. mars 2004.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Noen av de viktigste virkemidler i kommunepolitikken med betydelig lokalt handlingsrom er eiendomsskatt og konsesjonskraft.Les mer ...

LVK30. oktober 2007
[ ] Les mer ...
LVK-nytt nr 12//2007 (2007.05.08)
Høringsnotat Finnmarkseiendommen

Eiendomsskatt - Finansdepartementet foreslår obligatorisk fritak for de deler av Finnmarkseiendommen som ikke er utbygd

Det vises til LVK-nytt 27/

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.