Hjem Nyhetsoversikt
LVK30. oktober 2007
[ ] Les mer ...
LVK-nytt nr 12//2007 (2007.05.08)
Høringsnotat Finnmarkseiendommen

Eiendomsskatt - Finansdepartementet foreslår obligatorisk fritak for de deler av Finnmarkseiendommen som ikke er utbygd

Det vises til LVK-nytt 27/

LVK30. oktober 2007

Finansdepartementet foreslår i Ot. prp. nr. 92 (2004-2005) å gjeninnføre regelen om at lån mellom kommunalt eid kraftforetak og eierkommunen skal anses som opptatt mellom selvstendige skattesubjekter. Forslaget innebærer at også e-verk organisert som kommLes mer ...

LVK30. oktober 2007

LVK sendte 31. oktober 2006 brev til Finansdepartementet med en rekke spørsmål i forbindelse med utvidelsen av eiendomsskatten til hele kommunen. Det vises til LVK-nytt nr 27/2006. Finansdepartementet har i brev av 26. april 2007 svart på fem av spørsmåleLes mer ...

LVK30. oktober 2007

LVK har i brev til OED 30. mars 2005 protestert mot NVEs forslag om å endre reglene for å beregne naturressusskatt for små kraftverk. Forslaget kan vise seg å virke mot intensjonen om å stimulere til nye utbygginger.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Narvik kommune vant over LKAB i Høyesterett i tvist om valg av verdsettelsesprinsipp ved eiendomsskattetakseringen av verk og bruk.Les mer ...

LVK30. oktober 2007
[ ] Les mer ...
LVK-nytt nr 6/2007 (2007.03.06)
Utmåling av fallerstatning - prinsipper og mulig framtidig utnyttelse

I lys av den økte satsingen på utbygging av småkraftverk er utmåling av fallerstatning en interessant problemstilling. Nedenfor følger to

LVK30. oktober 2007

Standardavtalene som skal dekke de aktuelle aktørers behov for avtaleverk ved planlegging, bygging og drift av småkraftverk, ble i sin første utgave presentert i et seminar i Oslo 30. september.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

LVK har i samarbeid med flere andre organisasjoner utarbeidet et standard avtaleverk for de ulike kontraktsspørsmål ved bygging av små kraftverk. Avtaleverket er kalt "Lillekraft". Med dette inviteres medlemskommuner og andre intresserte til seminar 8. maLes mer ...

LVK30. oktober 2007

Standardavtalene i ”Lillekraft-prosjektet” - som skal dekke de aktuelle aktørers behov for avtaleverk ved planlegging, bygging og drift av småkraftverk - er nå ferdigstilt. Formålet med avtalene er å lette utbygging av småkraftverk – og sørge for et mestLes mer ...

LVK30. oktober 2007

LVK minner om at eiendomsskattevedtaket for 2007 må fattes i forbindelse med budsjettbehandlingen i høst. Kommunen må være oppmerksom på en rekke forhold ved utformingen av vedtaket.Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.