Hjem Nyhetsoversikt
LVK30. oktober 2007

Ved utvidelse av eiendomsskatteområdet til hele kommunen må takseringen være ferdig og skatten skrevet ut før 1. juni 2007. Hvis takseringen ikke blir ferdig, kan skatt i det nye området ikke skrives ut.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

LVK har sendt brev til Finansdepartementet hvor det på rettslig og lovgivningspolitisk grunnlag legges til grunn at kommunene har rett til innsyn i grunnlaget for kommunefordelingen av selskapsskatten. LVK ber om møte med departementetLes mer ...

LVK30. oktober 2007

Hjelmeland kommune har sendt brev til en rekke av LVKs medlemskommuner, hvor de ber kommunene om å støtte et krav om å endre kommunefordelingsreglene for eiendomsskatt. Det er LVKs syn at fordelingsreglene ikke bør endres.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Høyesterett har i dom av 21. juni 2006 fastslått at det kan skrives ut eiendomsskatt på kabelfjernsynsanlegg.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Vedlagt følger Finansdepartementets svar 12. juni 2007 på LVKs brev av 31. oktober 2006. Departementet gir i brevet sine generelle merknader til problemstillingene knyttet til det obligatoriske fritaket i eigedomsskattelova § 5 bokstav h for jord- og skogLes mer ...

LVK30. oktober 2007

Noen av de viktigste virkemidler i kommuneøkonomien med betydelig lokalt handlingsrom er eiendomsskatt og konsesjonskraft. Regelverket og rammebetingelsene på disse områdene er endret vesentlig i det siste, blant annet med viktige endringer i eiendomsskatLes mer ...

LVK30. oktober 2007

Sentralskattekontoret for Storbedrifter (SFS) har endret ligningen for Statkraft, som må betale 16 mill kroner mer i eiendomsskatt til Sauda kommune.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

LVK har innhentet tall fra Skattedirektoratet som viser at det samlede eiendomsskattegrunnlaget for kraftproduksjonsanlegg har økt med 19 % fra 178 milliarder kroner i 2005 til 212 milliarder kroner i 2006.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav d) kan kommunen vedta skattefrihet for bygning og grunn i ”visse luter” av kommunen.Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.