Home Nyhetsoversikt
LVK30. oktober 2007

Under den offentlige høringen i Energi- og miljøkomiteen i dag om Supplering av Verneplan for vassdrag etterlyste komiteen konkrete eksempler på at kommuner med vernede vassdrag har støtt på problemer i sin arealplanlegging innenfor 100 metersbeltet fra vLes mer ...

LVK30. oktober 2007

Det vises til LVK-nytt nr. 49/2003. Sammen med KS, KS Bedrift og Forum for strategisk nettutvikling (FSN) arrangerer LVK et felles seminar på Gardermoen 27 og 28 april, ”Kommunalt eierskap i kraftforsyningen. Bare marked eller også infrastruktur?”Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.