Hjem Nyhetsoversikt
LVK-nytt04. september 2017

I eiendomsskattesak mellom Johs. Rasmussen AS (NorDan) og Sel kommune har Eidsivating lagmannsrett kommet til at maskiner og driftsutstyr i en fabrikk som produserer vinduer ikke skal tas med i takstgrunnlaget. LVK er uenig i bransjeorganisasjonenes vurdering av at dommen er prinsipiell og vil [ ] Les mer ...

LVK-nytt29. august 2017

LVK arrangerer fordypningskurs i saksbehandlingsreglene for eiendomsskattesaker. Kurset er først og fremst rettet mot ansatte på kommunenes eiendomsskattekontor, men også andre ansatte i kommuneadministrasjonen og medlemmer av eiendomsskattenemndene og klagenemndene vil ha stor nytte av kurset [ ] Les mer ...

Det nye landsstyret
LVK-nytt24. august 2017

Nytt landsstyre er valgt. Følgende personer er faste medlemmer av landsstyret: F.v. Berit Kittelsen (Ap), Vest-Agder, Stian Brekkvassmo (Ap), Nord-Trøndelag, Ola Helstad (rådmann), Oppland, Arve Varden (rådmann), Sogn og Fjordane, Helene Rognli (H), Troms, Ola T. Heggem (Sp), Møre og Romsdal, [ ] Les mer ...

Torfinn Opheim, leder av LVK
LVK-nytt24. august 2017

Torfinn Opheim er enstemmig gjenvalgt som leder av LVK. Opheim har vært leder av LVK siden landsmøtet i Bergen i 2013.

Torfinn Opheim (født 12. april 1961 i Sauda, Rogaland) er en norsk politiker (Ap). Han ble innvalgt på Stortinget fra Rogaland i 2005. Han var vararepresentant i [ ] Les mer ...

Avstemming, Jarand Felland, Tokke kommune
LVK-nytt24. august 2017

Det ble avstemming over et endringsforslag til valgbarhetsbestemmelsen. Avstemmingen endte med at dagens vedtekter beholdes. Altså: "Valgbare til landsstyret er personer som bekler sentrale politiske verv og/eller kommunale stillinger i en LVK-kommune."Les mer ...

Landsmøtesalen
LVK-nytt24. august 2017

Organisasjonssaker på programmet. Torfinn Opheim gjennomgår hva LVK har arbeidet med siden landsmøtet i Kristiansand i august 2015.Les mer ...

The Boss, Torfinn Opheim, åpner landsmøtet
LVK-nytt24. august 2017

Torfinn Opheim hyller 40-årsjubilanten LVK i åpningstalen! 360 deltakere er til stede i landsmøtesalen. Partifloraen er representert - i regnbuens farger. LVK er en tverrpolitisk organisasjon, som gjennom sin slagkraft har sikret vertskommuneordningene og gode miljøvilkår gjennom 40 år. Følg [ ] Les mer ...

Yttersia
LVK-nytt23. august 2017

Årets landsmøte feirer at LVK i 40 år har ivaretatt og bygget videre på den castbergske tradisjonen: Vannkraftinntektene skal komme hele landet til gode! Fordeling av arvesølvet til kommuner og folk over hele Norge har bidratt til spredt bosetting og viktige velferdstjenester i 100 år.

[ ] Les mer ...

Energiskolen
LVK-nytt07. august 2017

LVK arrangerer ny energirettsskole høsten 2017. Det er stor oppslutning og kurset er nær fulltegnet. Vil du være med haster det med påmelding! Les mer ...

LVK-nytt01. august 2017

Konsesjonslovene fyller 100 år, LVK fyller 40 år! Jubileumslandsmøtet finner sted 23.-25. august i Tromsø, med mer enn 350 deltakere og gjester fra inn- og utland. Har du husket å melde deg på?

Statsråd Terje Søviknes holder innlegg fredag 25. august. Se hva han skal snakke om på LVKs [ ] Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.