Hjem Nyhetsoversikt
LVK-nytt28. april 2017

LVKs årlige eiendomsskatteseminar er en sentral møteplass for politikere, nemndsmedlemmer og ansatte i kommuneadministrasjonen. I år er seminaret lagt til 11. mai 2017, samme dag som avgivelse av revidert nasjonalbudsjett. Programmet på Eiendomsskatteseminaret vil bl.a. omfatte aktuelle saker av [ ] Les mer ...

produksjonsrelatert nett
LVK-nytt27. april 2017

Finansdepartementet sendte 25. april 2017 på høring forslag om å endre reglene for eiendomsskatt på såkalte produksjonsrelatert nett. Vi vil utarbeide et foreløpig svar som vil bli presentert på LVKs eiendomsskatteseminar 11. mai 2017. Møt opp på seminaret for en nærmere orientering om saken. [ ] Les mer ...

Den første LVK-skolen våren 2013
LVK-nytt19. april 2017

LVK arrangerer ny energirettsskole høsten 2017. Kursdagene er 4. og 5. september og 20. og 21. november. Det er maks 40 plasser på skolen, og man bør derfor melde seg på tidlig for å sikre seg plass.

Energirettsskolen skal gjøre deg som ansatt eller politiker i kommunen [ ] Les mer ...

LVK-nytt04. april 2017

Fra 2011 og frem til i dag har statens andel av skatteinntekter fra vannkraftanlegg økt på bekostning av de 174 kommunene som er berørt av kraftutbygginger. Stortinget har bestemt at kraftanleggene skal beskattes etter anleggenes reelle markedsverdi. Fordi Finansdepartementet bruker en for høy [ ] Les mer ...

LVK-nytt04. april 2017

Kommunekraft AS ønsker alle konsesjonskraftberettigede kommuner i Nordland velkommen til møte i Bodø 20. april. Møtet vil bli holdt på Radisson Blu Hotel Bodø fra kl. 14.30 til 17.30.Les mer ...

LVK-nytt14. mars 2017

Departementet varslet i Statsbudsjettet 2017 at det vil sende på høring et forslag om å endre reglene for eiendomsskatt på såkalte produksjonsrelatert nett. Dagens grensesnitt mellom nett og produksjon har ligget fast siden 1960-tallet og videreført under kraftskattereformen og lagt til grunn [ ] Les mer ...

Høyesterett 1 avdeling
LVK-nytt09. mars 2017

Høyesterett har omberammet Statnettsaken til 6.- 11. juni 2017. Les mer ...

LVK-nytt08. mars 2017

NVE mener nettselskapene må bli flinkere til å se etter alternativer til å bygge nytt nett for å hindre unødvendig økning i nettleien. De neste ti årene forventer nettselskapene investeringer for 140 milliarder kroner.

LVK mener man først må avklare viktige spørsmål som hvilken [ ] Les mer ...

LVK-nytt06. mars 2017

Finansminister Siv Jensen har i brev til LVK opplyst at det ikke er faglig grunnlag for å redusere kapitaliseringsrenten som benyttes ved beregning av kommunenes eiendomsskatt på kraftanlegg, slik kommunene krever. LVK er uenig. Det er et faktum at renten som tidligere ble benyttet er redusert i [ ] Les mer ...

LVK-nytt01. mars 2017

LVK har idag sendt sin høringsuttalelse til Finansdepartementets forslag om innsyns- og klagerett for kommunene over de statlige skattemyndighetenes verdsetting av kraftanlegg for eiendomsskatteformål. Forslaget ble fremmet 8. desember 2016, med høringsfrist til 8. mars 2017. LVK oppfordrer [ ] Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.