Hjem Nyhetsoversikt
LVK-nytt06. oktober 2016

Det fremgår av Prop. 1 S (Olje- og energidepartementet) side 12 følgende om elsertifikater: 

Regjeringen vil legge til rette for lønnsom produksjon av fornybar energi i Norge. Innsatsen for å utvikle og ta i bruk nye teknologier for fornybar energi skal fortsette, men den store [ ] Les mer ...

LVK-nytt06. oktober 2016

Regjeringen foreslår å øke grunnrenteskatten for vannkraftanlegg med 1,3 prosentenheter. Dette innebærer at grunnrenteskatten økes fra 33 pst. til 34,3 pst. For LVKS medlemskommuner med vannkraftanlegg fører dette til reduserte eiendomsskatteinntekter.Les mer ...

LVK-nytt06. oktober 2016

Statsbudsjettet varsler, (etter hva LVK kan se etter en høyst foreløpig gjennomgang) ingen store endringer i eiendomsskatten, heller ikke for verk og bruk. Regjeringen varsler imidlertid følgende endringer i eiendomsskatten av betydning for LVKs medlemskommuner: 

1. Regjeringen varsler at [ ] Les mer ...

Statsbudsjettet 2017
LVK-nytt06. oktober 2016

I Prop. 1 LS Skatter, avgifter og toll 2017 side 233 kap 23 fremgår det at Regjeringen vil endre reglene om eiendomsskatt på produksjonsrelaterte nett. Som medlemskommunene er kjent med vant Gildeskål kommune og LVK en sak om dette i Høyesterett i august 2015. Nå mener departemetnet at reglene [ ] Les mer ...

LVK-nytt16. september 2016

Kommunene Hjelmeland, Evje og Hornnes og Hol, med partshjelp fra LVK, har anket Gulating lagmannsretts dom av 28. juni 2016 til Høyesterett. I motsetning til Stavanger tingrett kom Gulating lagmannsrett til at domstolene kan overprøve nemndenes  verdsettelseskjønn fullt ut. Lagmannsretten mente  [ ] Les mer ...

LVK-nytt05. september 2016

Statssekretær Jørgen Næsje i Finansdepartementet er villig til å se på kraftskattereglene.Les mer ...

LVK-nytt05. august 2016

LVKs energirettsskole arrangeres på nytt denne høsten, men skynd deg med påmeldingen - fristen går ut 21. august 2016! Vi har 40 plasser og det begynner å fylle seg opp. Tildeling av plasser skjer etter først til mølla-prinsippet. Første samling er fra 5.-6. september i Oslo og andre samling er [ ] Les mer ...

LVK-nytt01. juli 2016

I bladet Energi nr. 6 2016 har LVK på trykk et innlegg om vannforvaltningsplanene. Bakgrunnen for innlegget er et oppslag i forrige nummer av Energi der Energi Norge går hardt ut mot vannforvaltningsplanene, som organisasjonen mener kan gi betydelige produksjonstap for medlemmene. LVKs syn er at [ ] Les mer ...

LVK-nytt20. juni 2016

LVKs energirettsskole starter opp igjen til høsten. LVK-skolen gir en grundig innføring i energi- og miljøretten på vannkraftsektoren og vertskommunenes rolle. Vi tar også opp aktuelle temaer og kan tilpasse programmet noe etter deltakernes ønsker. LVK-skolen passer for både politikerne og [ ] Les mer ...

LVK-nytt10. juni 2016

LVK og fylkeskommunene vant enstemmig i Høyesterett i saken om leveringssikkerhet for konsesjonskraft (force majeure) mot Hydro og Energi Norge.

Dommen er svært gledelig for kommunene og innebærer en viktig avklaring i og med at Høyesterett kom til motsatt resultat av tingretten og [ ] Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.