Hjem Nyhetsoversikt
LVK-nytt03. november 2016

Godt vannmiljø i regulerte vassdrag - Hvordan kan revisjoner av konsesjonsvilkår og EUs vanndirektiv skape bedre balanse mellom kraft og miljø? Dette er temaene på LVKs seminar 11. januar 2017 kl 1300 -1700 i Litteraturhuset i Oslo. 

 Les mer ...

LVK-nytt02. november 2016

Stortinget har i år vedtatt nye krav til organisering av nettselskapenes virksomheter, og nærmere regulering er under utarbeidelse av myndighetene. I samarbeid med KS Bedrift og Distriktenes energiforening, Defo, inviterer LVK nettselskapene og deres eiere, LVK-kommunene, til seminar om aktuelle [ ] Les mer ...

LVK-nytt27. oktober 2016

LVKs innspill til energi- og miljøkomiteen omhandlet følgende fire saker: (1) EUs energiunion, (2) Miljøforbedringer i eksisterende vannkraftutbygginger, (3) Vannforvaltningsplanene og (3) konsekvensene av økning av grunnrenteskatt til Staten, reduserte eiendomsskatteinntekter til kommunene.Les mer ...

LVK-nytt25. oktober 2016

Sentralskattekontoret for Storbedrifter (SFS) har nylig offentliggjort informasjon som viser et dramatisk skattebortfall for kommuner med vannkraftanlegg. LVK har på denne bakgrunn sendt brev til Finanskomiteen om at det må iverksettes tiltak for å kompensere for inntektsbortfallet. Les mer ...

LVK-nytt20. oktober 2016

Europower skriver i en artikkel i dag at grunnlaget for eiendomsskatt for vannkraftverk er redusert 54 milliarder kroner på ett år. Det vil redusere vannkraftkommunenes skatteinntekter med 379 millioner kroner neste år. Det viser tallene Europower har fått fra Skattedirektoratet. Les mer ...

LVK-nytt12. oktober 2016

LVK har mottatt informasjon fra flere medlemskommuner som varsler om til dels betydelige reduksjoner i eiendomsskattegrunnlagene for kraftverk for 2017 sammenlignet med tidligere år.

Vi ber om at kommuner som opplever store reduksjoner kontakter sekretariatet ved advokatfullmektig Thea K [ ] Les mer ...

LVK-nytt12. oktober 2016

I Statsbudsjettet for 2017 varsler Regjeringen en økning av grunnrenteskattesatsen med 1,3%. Begrunnelsen er at man ønsker å kompensere for skattebortfallet som følger av redusert sats for selskapskatten. Kommunene er ikke mottaker av grunnrenteskatt, den er en statsskatt. Kommunene er i stedet [ ] Les mer ...

LVK-nytt07. oktober 2016

I statsbudstettet for 2017 i Prop.1 LS (2016-2017) kap. 23 varsler Finansdepartementet endringer i reglene om eiendomsskatt på såkalte produksjonslinjer. Departementet opplyser at det vil bli sendt på høring et forslag om å endre gjeldende rett slik at slike kraftlinjer anses som en del av [ ] Les mer ...

LVK-nytt06. oktober 2016

Det fremgår av Prop. 1 S (Olje- og energidepartementet) side 12 følgende om elsertifikater: 

Regjeringen vil legge til rette for lønnsom produksjon av fornybar energi i Norge. Innsatsen for å utvikle og ta i bruk nye teknologier for fornybar energi skal fortsette, men den store [ ] Les mer ...

LVK-nytt06. oktober 2016

Regjeringen foreslår å øke grunnrenteskatten for vannkraftanlegg med 1,3 prosentenheter. Dette innebærer at grunnrenteskatten økes fra 33 pst. til 34,3 pst. For LVKS medlemskommuner med vannkraftanlegg fører dette til reduserte eiendomsskatteinntekter.Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.