Hjem Nyhetsoversikt
Nore 1, Nore og Uvdal, juni 2016
LVK-nytt10. juni 2016

LVKs landsstyre viser til Energi- og miljøkomiteens innstilling Innst. 401 s (2015-2016) til Energimeldingen. Landsstyret er svært tilfreds med at [ ] Les mer ...

Vemork
LVK-nytt03. juni 2016

Samarbeidspartiene har i pressemelding i dag opplyst at de anser «dagens konsesjonsordninger for å fungere etter intensjonen og at det ikke er hensiktsmessig å nedsette en ekspertgruppe» som var varslet i energimeldingen.

De begrunner dette med at «formålet med [ ] Les mer ...

Månafossen, Gjesdal kommune, Rogaland
LVK-nytt02. juni 2016

Energi- og miljøkomiteen går samlet inn for regjeringens forslag om å åpne opp for privat eierskap i ansvarlige selskaper (ANS eller DA), som eier konsesjonspliktige fallrettigheter etter industrikonsesjonsloven. Etter gjeldende rett kan private aktører erverve inntil en tredjedel av aksjene i [ ] Les mer ...

EU-flagget
LVK-nytt31. mai 2016

Både Nationen (30.5.16) og Europower (30.5.16) melder at det kan gå mot en løsning på hvordan ACERs - Agency for Cooperation of Energy Regulators - vedtak kan få virkning i Norge. ACER er tilsynsmyndighet for nasjonale energiregulatorer i EU, og ACER kan fatte vedtak om tekniske og regulatoriske [ ] Les mer ...

LVK-nytt27. mai 2016

LVK har utarbeidet høringsuttalelse til Finansdepartementets forslag om endring av rentesats for tilbakebetaling av eiendomsskatt, som er [ ] Les mer ...

Vemork gamle kraftstasjon, Tinn kommune
LVK-nytt26. mai 2016

Alle de seks Valdres-kommunene har i felles opprop til energi- og miljøkomiteen krevd at ordningen med konsesjonskraft- og avgifter ligger fast, slik at kommunene får rett til å ta ut fysisk kraft og får fortsatt rett på konsesjonsavgift, som er en betaling for miljøskader. Brevet til energi-og [ ] Les mer ...

LVK-nytt23. mai 2016

Vannforvaltningsplanene som bestemmer miljømål for vannet vårt og hvilke tiltak som bør gjennomføres for å bedre miljøtilstanden, er nå til sentral godkjenning i Klima- og miljødepartementet. For mange vassdrag er det vedtatt miljømål regionalt som innebærer at eldre [ ] Les mer ...

LVK-nytt20. mai 2016

Regjeringen foreslår i energimeldingen - Meld.St.25 (2015-2016) «å oppnevne en ekspertgruppe som skal gi anbefaling om omlegging av ordningene med konsesjonskraft og -avgift for vannkraft. Formålet er å oppnå en effektiv og samfunnsmessig rasjonell utnyttelse av vannkraftressursene på en [ ] Les mer ...

Vårblomst
LVK-nytt13. mai 2016

I forbindelse med seminarer 18.- 19. mai har noen deltakere booket hotellrom hos Scandic Victoria Hotel i Oslo. Hotellet er stengt i forbindelse med streiken i hotellbransjen.

Scandic informerer at de gjør alt for å hjelpe berørte gjester.  Hotellet oppfordrer imidlertid alle gjester til [ ] Les mer ...

Stortinget med løve i forgrunnen. Copyright: News Øresund
LVK-nytt13. mai 2016

Energimeldingen, Meld. St. 25 (2015-2016), ble avgitt til Stortinget 15. april 2016. Høring på meldingen ble avviklet i energi- og miljøkomiteen tirsdag [ ] Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.