Hjem Nyhetsoversikt
Produksjonslinjer
LVK-nytt12. juli 2017

Finansdepartementet sendte 25. april 2017 ut forslag til nye regler om eiendomsskatt på produksjonsrelaterte nett og kraftanlegg med høringsfrist er 25. juli 2017.

Departementet fremmer i høringsnotatet to forslag: Det første er forslaget om endring av grensesnittet mellom kraftlinjer og [ ] Les mer ...

LVK-nytt03. juli 2017

Høyesterett forkastet kommunenes anke i Statnett II saken i dom 26. juni 2017. Høyesteretts dom etterlater mange uavklarte spørsmål om takseringsprinsippene for eiendomsskatt på verk og bruk. LVK vil med det første ta kontakt med KS med sikte på en felles henvendelse til Finansdepartementet med [ ] Les mer ...

LVK-nytt23. juni 2017

Sentralskattekontoret for Storbedrifter (SFS) har i søksmål fra Høyanger kommune anført at kommunene har mistet sin søksmålsadgang i skattesaker (naturressursskatt). Spørsmålet, som er av generell interesse for alle kommuner og fylkeskommuner, skal behandles i Oslo tingrett 30. juni 2017. Les mer ...

LVK-nytt23. juni 2017

I går 22. juni 2017 falt dom i Høyesterett i sak mellom Saudefaldene og staten om hvem som eier og dermed skal betale eiendomsskatt, naturressursskatt og grunnrenteskatt for kraftanlegget Sønnå Høy. Staten fikk medhold i at Saudefaldene er skattemessig eier. Avklaringen er viktig for kommunene [ ] Les mer ...

LVK-nytt15. juni 2017

Finansdepartementet sendte på høring 25. april 2017 forslag om endringer i reglene om eiendomsskatt. Det er to forslag, det ene gjelder eiendomsskatt på produksjonsrelaterte nett, det andre om hvilke fradrag kraftverkseiern kan gjøre ved beregning av eiendomsskattegrunnlaget for kraftanlegg. [ ] Les mer ...

LVK-nytt15. juni 2017

I finanskomiteens innstilling om revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2017 fremgår at medlemmene fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet støtter LVKs krav om at nedgangen i eiendomsskatteinntekter fra vannkraftanlegg må stanses og at kapitaliseringsrenten reduseres. Les mer ...

Yttersia
LVK-nytt24. mai 2017

Årets landsmøte blir avholdt i Tromsø 23. - 25. august, med et spennende program om vannkraftens økende verdi og vertskommunenes rettigheter. Meld deg på i dag - husk at her gjelder "først til mølla"-prinsippet. Påmeldingsfrist er 30. juni.Les mer ...

LVK-nytt24. mai 2017

LVK deltok under høringen om Revidert Nasjonalbudsjett 2017 i finanskomiteen 22. mai. LVK gjentok sitt krav om at nedgangen i eiendomsskatteinntekter fra vannkraftanlegg må stanses og kapitaliseringsrenten reduseres. Kapitaliseringsrenten engasjerte flere av komiteens medlemmer. LVKs [ ] Les mer ...

LVK-nytt12. mai 2017

Regjeringen foreslår å endre eiendomsskatteloven § 8 C-1 som gjelder dersom kommunene velger å benytte formuesverdier ved eiendomsskatt på boliger. Endringen er begrunnet i at det ved en feil er oppgitt en uriktig reduksjonsfaktor for 2017.Les mer ...

LVK-nytt28. april 2017

LVKs årlige eiendomsskatteseminar er en sentral møteplass for politikere, nemndsmedlemmer og ansatte i kommuneadministrasjonen. I år er seminaret lagt til 11. mai 2017, samme dag som avgivelse av revidert nasjonalbudsjett. Programmet på Eiendomsskatteseminaret vil bl.a. omfatte aktuelle saker av [ ] Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.