Home LVK Fagomrader Eiendomsskatt

Eiendomsskatt

LVK er en interesseorganisasjon for kommuner som er vertskap for vannkraftutbygginger. Eiendomsskatt på kraftproduksjonsanlegg, kraftlinjer og overføringsanlegg gir betydelige inntekter til medlemskommunene, og LVKs eiendomsskattesider har derfor et særlig fokus på reglene som gjelder for slike anlegg. 

Fordi kraftanleggene ofte vil være av de viktigste skatteobjektene i kommunen, vil tolkingen av reglene og eventuelle endringer ha stor betydning for LVKs medlemskommuner. I menyen til venstre finner du en rekke generelle artikler om eiendomsskatt, forslag til takstvedtekter, tolkningsuttalelser om eiendomsskatt og relevant rettspraksis.

Artiklene på dette fagområdet er ment som et oppslagsverk for administrasjonen i medlemskommunene. LVK ønsker å lette kommunenes arbeid ved å tilby fagartikler som er lett tilgjengelig og som gir relevant informasjon til medlemskommunene. Fordi LVK finansieres gjennom en medlemskontingent er LVKs eiendomsskattesider ikke tilgjengelige for alle. Tilgang til sidene er forbeholdt politikere at fast ansatte i kommunen..