Home LVK Fagomrader Kraftlinjer og overføringsanlegg Nettsystem og -nivåer Lik nettleie i hele landet?

Lik nettleie i hele landet?

I 2010 reiste daværende olje- og energiminister Terje Riis-Johansen spørsmål om lik nettleie over hele landet. Stoltenberg II økte i 2011 utjevningsordingen for nettleie for å bøte på forskjellene, men overføringene til utjevningsordningen ble redusert i 2014.   

Om bakgrunnen for ønsket om lik nettleie, viste Terje Riis-Johansen til at: 

- I regjeringsplattformen står det at nettleien for strøm skal utjevnes over hele landet. Dette kan løses på ulike måter.

Riis-Johansen uttaler på Regjeringens hjemmesider at han ønsker innspill fra energi-Norge for å få gode løsninger. En utjevning av nettleien vil medføre at strømregningen blir likere over hele landet.

– Jeg mener det ikke er riktig slik det er i dag, hvor det er stor forskjell på hva folk betaler, avhengig av hvor de bor, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

I tillegg til spørsmål om tiltak for utjevning av nettleie, er også spørsmål om sentralnettets utstrekning og vekting av kostnadsgrunnlag for fastsettelse av inntektsrammene på dagsorden.

I forbindelse med Stortingets behandling av endringer i energiloven ga OED i oppdrag til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) å utrede en rekke spørsmål i tilknytning til nettreguleringen. Rapporten om den samlede reguleringen ble overlevert departementet den 20. januar.

Departementet ønsker å ta med seg bransjens og andre berørte parters innspill i den videre oppfølgingen av NVEs arbeid.

Statsrådens presentasjon fra møtet 22. april 2010 kan du lese her.