Home LVK Fagomrader Kraftskatt

Kraftskatt

Velkommen til LVKs informasjonssider om kraftskatt!

På disse sidene vil du finne informasjon om hvilke lover og regler som gjelder for skattlegging av vannkraftanlegg. Kraftanlegg beskattes både av staten og av kommunen. Vi har et særlig fokus på de skatteformene som kommer våre medlemskommuner til gode, slik som naturressursskatt og overskuddsskatt. På grunn av liberaliseringen av kraftmarkedet og økte strømpriser har energien i vannkraften fått en stadig større økonomisk verdi. I mange kommuner er vannkraftanleggene den viktigste økonomiske virksomheten innenfor kommunens grenser. Følgelig er også vannkraftanleggene viktige skatteobjekter.

I tillegg til skatteformene omtalt på kraftskattesidene kommer eiendomsskatten. Eiendomsskatten har sitt eget fagområde på LVKs sider, og denne finner du her.

At vannkraftanleggene har stor betydning for vertskommunene, betyr imidlertid ikke at alle kraftkommuner er rike kommuner. Det er en myte at kraftkommuner er rikere enn andre kommuner. Det er bare omlag 10 av LVKs medlemskommuner som kan betegnes som høyinntektskommuner.