Home LVK Fagomrader Vannkraftproduksjon

Vannkraftproduksjon

Velkommen til LVKs informasjonssider om vannkraftproduksjon!

På disse siden vil du finne nyttig informasjon om lover og regler som gjelder for vannkraftproduksjon i Norge. Som interesseorganisasjon for vertskommuner for utbygging er det naturlignok lagt særlig vekt på å presentere hvilke rettigheter vertskommunene for kraftutbygging er gitt gjennom lov, konsesjon og annet rammeverk.

Tilgang til mange av underartiklene på denne siden krever pålogging og er kun tilgjengelige for LVKs medlemskommuner. Vi understreker derfor at informasjonen fra undersider forbehold medlemskommunene ikke videreformidles til andre.

Kraftprodusentene gjør bruk av en verdifull naturressurs hovedsakelig beliggende i distriktskommunene. Helt siden de første kraftutbyggingene på begynnelsen av 1900-tallet, har det vært bred enighet på Stortinget om at de kommuner som avstår disse verdifulle ressursene skal få beholde en andel av den verdiskapning som finner sted i kommunen. LVK organiser så å si samtlige norske kommuner som er berørt av vannkraftproduksjon. Nær all vannkraftproduksjon av en viss størrelse i landet, skjer i en LVK-kommune.

Småskala vannkraftprosjekter er skilt ut som eget område -  se "Småkraft" i menyen til venstre. Tilsvarende gjelder for skatt på vannkraftproduksjonsanlegg, herunder eiendomsskatt. Se under "Kraftskatt" og "Eiendomsskatt".

Dersom du har spørsmål eller kommentarer, ta gjerne kontakt med sekretariatet!