Home LVK Fagomrader Vassdragsvern og miljø

Vassdragsvern og miljø

Velkommen til LVKs informasjonssider om vassdragsvern og miljø!

Størstedelen av norske vassdrag er berørt av kraftutbygging. Redusert vannføring, redusert fiske og nedtapping av magasiner er noen av de miljøbelastningene som berører vertskommunene. For å ivareta vassdragsnatur har Stortinget vernet mange urørte vassdrag.

For å ivareta vassdragsnaturen er det også viktig at eksisterende og nye utbygginger har miljøvilkår i konsesjonene. Aktuelle vilkår er krav om minstevannføring, terskler og sommervannstand. Dette er aktuelle spørsmål også i forbindelse med revisjon av vilkår for eldre utbygginger.  

Vannkraft har klare miljøfordeler som fornybar og utslippsfri energiproduksjon. I Europa - og i Norge - er det et ønske om å øke produksjonen av fornybar energi. Gjennom EUs fornybardirektiv (som er EØS-relevant og derfor bindende for Norge) er det satt ambisiøse mål for å øke andelen fornybar energi i Europa. 

Dersom du har spørsmål eller kommentarer, ta gjerne kontakt med sekretariatet!