Home LVK Fagomrader Vassdragsvern og miljø Vassdragsvern Rikspolitiske retningslinjer

Rikspolitiske retningslinjer

Ved kongelig resolusjon av 10. november 1994, jf. (nå opphevede) plan- og bygningsloven (PBL) av 14. juni 1985 § 17-1, første ledd, er det vedtatt Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag.

Retningslinjene gjelder vassdrag eller deler av vassdrag som omfattes av Stortingsvedtak om vern.

Lenke til retningsgslinjene T-1078 Vernede vassdrag finner du her.