Home LVK Horinger og Publikasjoner Andre publikasjoner

Andre publikasjoner

Faktahefte om energi og vannressurser er en publikasjon fra OED. Heftet beskriver den stasjonære energiforsyningen og sentrale sider ved forvaltningen av norske vannressurser. Formålet med faktaheftet er å presentere faktakunnskaper omkring energi i Norge.Les mer ...
Miljøverndepartementet har utarbeidet Veiledning til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealplan og digitalt planregister Forskrift gjeldende pr. 1. juli 2009Les mer ...
Miljøverndepartementet har 10.12.2009 utabeidet en temaveileder i forbindelse med at plan og bygningsloven i 2009 ble endret slik at enkelte energitiltak ikke lenger er omfattet av loven.Les mer ...
Faktahefte om energi og vannressurser er en publikasjon fra OED. Heftet beskriver den stasjonære energiforsyningen og sentrale sider ved forvaltningen av norske vannressurser. Fakta 2008 gir en samlet fremstilling av ressursgrunnlaget, forvaltning, forskning, produksjon, transport, omsetning og bruk av energi med spesiell vekt på vannkraften. Formålet med faktaheftet er å presentere faktakunnskaper omkring energi i Norge.Les mer ...