Home LVK Horinger og Publikasjoner Andre publikasjoner MD: Temaveilder - Energitiltak og plan og bygningsloven

MD: Temaveilder - Energitiltak og plan og bygningsloven

Miljøverndepartementet har 10.12.2009 utabeidet en temaveileder i forbindelse med at plan og bygningsloven i 2009 ble endret slik at enkelte energitiltak ikke lenger er omfattet av loven.

Temaveilederen kan du lese her.