Home LVK Horinger og Publikasjoner Andre publikasjoner MD: Veiledning til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealplan og digitalt planregister

MD: Veiledning til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealplan og digitalt planregister

Miljøverndepartementet har utarbeidet Veiledning til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealplan og digitalt planregister Forskrift gjeldende pr. 1. juli 2009

Veiledningen inneholder merknader til "Forskrift 26. juni 2009 nr. 861 om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister (kart- og planforskriften)"

Last ned veilederen (pdf)

Se også Kart- og planforskriften i kraft 1. juli 2009.