Home LVK Horinger og Publikasjoner Andre publikasjoner OED Fakta Energi og vannressurser i Norge

OED Fakta Energi og vannressurser i Norge

Faktahefte om energi og vannressurser er en publikasjon fra OED. Heftet beskriver den stasjonære energiforsyningen og sentrale sider ved forvaltningen av norske vannressurser. Formålet med faktaheftet er å presentere faktakunnskaper omkring energi i Norge.

Faktaheftet gir en samlet fremstilling av hovedtrekk ved produksjon, overføring og forbruk av energi i Norge. Rammeverket som regulerer energiforsyningen gjennomgås, og det gis en oversikt over de viktigste lovene som setter rammene for forvaltningen.

Lenke til publikasjonen i 2015 finner du her.
Lenke til publikasjonen i 2013 finner du her.

Publikasjonen fra 2015 kan også lastes ned i pdf
Publikasjonen fra 2013 kan også lastes ned i pdf