Home LVK Horinger og Publikasjoner Årsberetninger LVK

Årsberetninger LVK

Årsmeldingene i LVK gir en bred redegjørelse og oversikt over hvilke saker organisasjonen jobber med, samt om regnskap og budsjett.

Årsmeldingene sendes alle medlemskommuner per post. Du kan lese årsmeldingene i pdf-format her: