Home LVK Horinger og Publikasjoner Bøker

Bøker

Jubileumsboken "For egen kraft" er historien om en av landets mest vellykkede interesse- og lobbyorganisasjoner, Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK). Boken går bak kulissene og viser hvordan politisk lobbyvirksomhet foregår i praksis.

Lars Thue: For egen kraft. Kraftkommunene og det norske kraftregimet 1887-2003

LVKs suksess skyldes ikke minst et nært og effektivt samspill mellom "to kulturer". Tyngdepunktet og den politiske kraften i organisasjonen utgjøres av representantene for vel 150 utkant- og industrikommuner og deres politiske nettverk. Den faglige og administrative ekspertisen i organisasjonen består av urbane og dyktige jurister i et advokatkontor lokalisert i hjertet av Oslo sentrum.   Boken er imidlertid noe langt mer enn en moderne organisasjonshistorie. Den trekker opp de lange linjene i utviklingen og konstruksjonen av det norske kraftregimet gjennom mer enn et århundre. Gjennom sine konsesjons- og skatteregler bestemmer dette kraftregimet langt på vei fordelingen av den norske vannkraftformuens avkastning."   Bestilling av boken kan skje via sekretariatet. Pris kr 395,- + porto. ISBN:82-7935-132-9