Home LVK Horinger og Publikasjoner LVK info Nye vilkår i eldre utbygginger (LVK-Info 2/13)

Nye vilkår i eldre utbygginger (LVK-Info 2/13)

Vannforskriften, vannforvaltningsplaner og revisjon av konsesjonsvilkår.

De lokale miljøulemper som følger av vannkraftutbygging er et viktig anliggende for LVKs medlemskommuner. Vertskommunene må avfinne seg med de varige naturinngrepene og miljøpåvirkningene som vannkraftutybggingen medfører.

LVK vil med dette nye informasjonsheftet gi en innføring i adgangen til å modernisere miljøvilkårene i de gamle vannkraftkonsesjonene. Heftet inneholder samtidig generelle råd til medlemskommunene om hvordan revisjonssaker og vannforvaltningsprosesser bør håndteres, og gir også uttrykk for LVKs syn på gjeldende regler og forvaltningspraksis.

 

Informasjonsheftet kan lastes ned i pdf her.