Home LVK Horinger og Publikasjoner LVKs grunnbok

LVKs grunnbok

LVKs grunnbok er et hefte med informasjon om de viktigste rettigheter vertskommunene er gitt i forbindelse med kraftutbygging, og de aktuelle sakene organisasjonen jobber med. Grunnboken er ment å gi en innføring, eksempelvis for nye politikere og administrasjonen i kommunene

Den nye grunnboken er delt ut til deltakerne på regionmøtene som holdes i det året det ikke er landsmøte. Grunnboken kan du også laste ned i pdf-fil under