Home LVK Horinger og Publikasjoner LVKs høringsuttalelser

LVKs høringsuttalelser

Vis kun fra:
2020 | 2019 | 2018 | 2017

LVK har i dag avgitt høringsuttalelse til statsbudsjettet vedrørende maksimumsverdien for eiendomsskatt på kraftanlegg. Høringsuttalelsen følger nedenfor.Read more

Nedenfor følger LVKs høringsuttalelse til EU's Energi 2020-strategi og Kommisjonens dokumenter.Read more

LVK har avgitt høringsuttalelse om ny lov om elsertifikater.Read more

Finansdepartementet avholdt 18. januar et forberedende møte til høring om minimums- og maksimumsverdier på eiendomsskatt. LVK deltok sammen med Energi Norge, Samarbeidende kraftfylker, Kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, Småkraftforeninga og Distriktenes energiforening.Read more

Departementet har kommet med forslag om å frita ubebygd grunn tilhørende Finnmarkseiendommen fra eiendomsskatt.Read more

I Soria-Moria-erklæringen legger regjeringen opp til en økt støtte til utbygging av fornybar energi. LVK er tilfreds med dette og gir sin generelle tilslutning til forslaget.Read more

Sider