Home LVK Horinger og Publikasjoner LVKs høringsuttalelser

LVKs høringsuttalelser

Vis kun fra:
2020 | 2019 | 2018 | 2017

LVKs medlemskommuner er forpliktet til å innrapportere inntekter fra vannkraftanlegg (konsesjonskraft, konsesjonsavgift, natturressursskatt og eiendomsskatt) i KOSTRA. LVKs sekretariat har i samarbeid med ESU utarbeidet en veiledning til medlemskommunene som er ment å gi informasjon om hvordan...Read more

LVK har utarbeidet høringsuttalelse til Finansdepartementets forslag om endring av rentesats for tilbakebetaling av eiendomsskatt, som er...Read more

Fronten på Oslo tingrett

LVK har sendt høringsuttalelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag om en tvisteløsningsmekanisme mellom kommune...Read more

LVK har avgitt høringsuttalelse til Olje- og energiderpartementes høringsbrev 9. november om forslag til endringer av lov 14. desember 1917 om erverv av vannfall mv.  med frist 9. februar 2016. Her er...Read more