Home LVK Horinger og Publikasjoner Saker på høring Høring - forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven

Høring - forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven

Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger med dette frem forslag til forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven på alminnelig høring med frist for høringsuttalelser 10. oktober 2014.