Home LVK Horinger og Publikasjoner Video

Video

LVK live stream

Nedenfor kan du se livestrøm fra LVK i opptak.

Opptak av Per Sanderud sitt foredrag under LVK møte på Oslo Kongresshus 3. oktober 2019 "Ekspertutvalgets NOU 2019:16 Skattlegging av vannkraftverk" (33 min):

Opptak av Caroline Lund sitt foredrag under LVK møte på Oslo Kongresshus 3. oktober 2019 "Ekspertutvalgets NOU 2019:16 Skattlegging av vannkraftverk" (30 min):

Opptak av Stein Erik Stinessen sitt foredrag under LVK møte på Oslo Kongresshus 3. oktober 2019 "Ekspertutvalgets NOU 2019:16 Skattlegging av vannkraftverk" (31 min):

Opptak av strømming 3. okt 2019 : Sanderud, Lund og Stinessen foredrag - Ekspertutvalgets forslag til nye regler om skatt på vann- og vindkraft (1 t 66 min):

Opptak av LVK møte på Oslo Kongresshus 3. oktober 2019 "Ekspertutvalgets NOU 2019:16 Skattlegging av vannkraftverk" - hele møtet (3 t 33 min):