Home LVK Om LVK Bli medlem av LVK

Bli medlem av LVK

Kommuner som ønsker å melde seg inn, kan ta kontakt med sekretariatet. 

Kommunenes årlige kontingent til LVK fastsettes til en prosentandel av et beregningsgrunnlag fastsatt til den enkelte medlemskommunes konsesjonsavgift, naturressursskatt og eiendomsskatt. Minstekontingenten er fastsatt til kr 6 000,-.

LVKs hovedoppgave er å ivareta kommunener som er vertsskap for kraftutbygginger sine interesser i saker om kraftutbygging. LVK er partipolitisk nøytral - og tar ikke stilling for eller mot vannkraftutbygging. LVK ønsker gjerne flere medlemskommuner.