Home LVK Om LVK Energirådet

Energirådet

Energirådet ble etablert høsten 2012 og består av rådmenn/kommunedirektører og andre i kommunenes administrasjon. Hensikten med Energirådet er å styrke kompetansen i medlemskommunene og i sterkere grad å involvere kommuneadministrasjonen i LVKs arbeid for å sikre vertskommunenes rettigheter og inntekter.

Nytt styre ble valgt på Energirådets årsmøte 11. november 2020. 

På landsstyremøte 9.2.2021 ble Odd Egil Stavn gjenvalgt som leder av Energirådet. Ann Ebeltoft ble valgt som nestleder. 

Region

Medlem

Epost

Telefon

Viken

Odd Egil Stavn, Flå
(leder)

 odd.egil.stavn@flaa.kommune.no

 90 13 99 58

Innlandet

Gunn Mona Dokken, Sør-Fron

 gunn.mona.dokken@sor-fron.kommune.no   61 29 90 42

Agder

Ann Ebeltoft, Bykle
(nestleder)

 ann.ebeltoft@bykle.kommune.no 99 16 32 95

Rogaland

Rune Kloster Tvedt, Sauda

 rune.kloster.tvedt@sauda.kommune.no

52 78 62 11

Vestland

Svein Helge Hofslundsengen, Masfjorden  svein.helge.hofslundsengen@masfjorden.kommune.no  56 16 62 15
Møre og Romsdal
 

Wenche Solheim, Ørsta
 

 wenche.solheim@orsta.kommune.no
 
95 75 57 88
 
Trøndelag
 
Mons Otnes, Rindal mons.otnes@rindal.kommune.no 41 50 77 87
Nordland
 
Ole Petter Nybakk, Beiarn 
 
 ole.p.nybakk@beiarn.kommune.no
 
41 91 50 91
Troms og Finnmark
 
Bjørn Atle Hansen, Alta
 
 bjorn-atle.hansen@alta.kommune.no 95 76 52 12

Vestfold og Telemark

Anne Tove Sandal Teigenes

anne.tove.sandal.teigenes@tinn.kommune.no 

97 55 85 24

Landsstyrets medlem
 
Ola Helstad, Sel
 
 ola.helstad@nordre-land.kommune.no 97 16 18 65