Home LVK Om LVK Kommunekraft AS

Kommunekraft AS

Kommunekraft AS ble stiftet 28. april 1993 etter initiativ fra LVK. Selskapet har til formål å bistå medlemskommuner ved omsetning av konsesjonskraft i markedet til best mulige vilkår. Kommunekraft har, ved siden av LVK, 125 kommuner og 6 fylkeskommuner som aksjonærer.

Kommunekraft AS har i samarbeid med LVK og Statkraft utarbeidet en standardkontrakt for uttak av konsesjonskraft. Kommunekraft har utarbeidet kontraktsstandarder for formidling av konsesjonskraft, samt ulike rammeavtaler for forvaltning av kraft.

Kommunekraft AS bistår med anbudsprosesser samt med å vurdere ulike tilbud som kommunene får. 

Mer informasjon finner du på hjemmesidene til Kommunekraft AS.