Home LVK Om LVK Landsmøtet

Landsmøtet

Landsmøte er LVKs øverste organ. Landsmøtet avholdes hvert 2. år, og alle medlemskommuner har rett til å delta. Landsmøtet holdes til tid og sted som landsstyret fastsetter. Landsmøtet behandler og godkjenner blant annet årsmelding og regnskap for de to forutgående og fastsetter budsjett for de to kommende år.

Dokumentene til ekstraordinært landsmøte 2019 finner du nedenfor:

Ekstraordinært landsmøte 2019

Landsmøtedokumenter

Referat

1. Program
2. Landsstyrets forslag til endring av vedtektene og økning av kontingenten
3. Landstyremedlem fra Telemark, Jarand Fellands forslag til endring av vedtektene
4. Arbeidsutvalgets innstilling til landsstyret vedrørende Fellands forslag
5. Bruk av fullmakt på LVKs landsmøte