Home Aktiviteter Invitasjon til høringsmøte 13. november - Kraftskatteutvalget NOU 2019:16

Invitasjon til høringsmøte 13. november - Kraftskatteutvalget NOU 2019:16

LVK inviterer til møte for presentasjon av LVKs høringsuttalelse til Kraftskatteutvalgets innstilling NOU 2019:16 13. november kl. 12.00 - 15.00 i Oslo Kongressenter Folkets Hus.

Vi ber om en snarlig påmelding påmelding om hvem som vil delta. 

Bakgrunn
Kraftskatteutvalget foreslår i NOU 2019:16 at den statlige grunnrenteskatten skjerpes og at skatteletten bør skje ved en avvikling av de lovbestemte ordninger som gir vertskommunene inntekter.
Utvalgets mandat var å sørge for nødvendige investeringer for en opprusting av eldre kraftverk for å få frem mer fornybar energi. Kraftbransjen og LVK er enige om at utvalget foreslår feil medisin og har fremholdt at de ikke vil utløse de ønskede investeringer.

Det haster med en avklaring, både fordi videre fornybarutbygging er en viktig del av klimapolitikken og fordi 4 milliarder kroner ikke kan fratas kommunesektoren uten at det skaper øyeblikkelige utfordringer med budsjett- og økonomiplanarbeidet. Videre vil forvaltningen av konsesjonskraft for 2020 og påfølgende år stanse opp.

LVK og Energi Norge jobber med løsningsforslag
Energi Norge og LVK har kommet langt i en dialog om konkrete løsningsforslag som sikrer nødvendige opprustninger av eldre kraftverk og som samtidig sikrer en videreføring av de kommunale ordningene. Organisasjonene vil i fellesskap arbeide videre med dette slik at en videre oppfølging av NOU 2019:16 blir overflødig.  

LVKs høringuttalelse - invitasjon til møte 13. november 2019
Høringsfristen på NOU’en er 1. januar 2020. Fordi saken ikke kan ligge å drive, ønsker LVK å avgi høringsuttalelse i god tid før fristen. Også mange kommuner har også etterspurt når LVKs høringsuttalelse vil foreligge.
LVK har derfor besluttet å invitere til høringsmøte om Kraftskatteutvalgets innstilling NOU 2019:16

På møtet vil LVKs høringsuttalelse bli presentert. Det vil bli anledning til å stille spørsmål.

Svarfrist og påmelding
Av hensyn til den korte fristen er det ønskelig med en snarlig tilbakemelding om hvem som vil delta på møtet. Påmeldingsskjema vil bli lagt ut på mandag fk, under aktiviteter.
Kommunene vil kun bli fakturert for møtepakken på Oslo Kongressenter.

 

 
1 Start 2 Deltagere 3 Complete
Grunnopplysninger
Fyll ut evt. fakturaadresse
Kontaktopplysninger
Vennligst angi antall deltakere. Du kan maksimalt angi 10 deltakere. Du må fylle inn minst en deltager.

Informasjon

Dato: 
onsdag, 13 november, 2019 - 12:00 til 15:00
Sted: 
Oslo Kongressenter Folkets Hus AS, Youngs gate 21, Oslo, Norway
Registreringsfristen er utløpt. Ta kontakt for mer informasjon.

Kontaktpersoner

Organisasjonskoordinator
Mobil: 
+47 99 11 99 66
E-post: 
Administrasjons- og organisasjonskoordinator
Mobil: 
+47 99 11 99 60
E-post: