Home Aktiviteter Konsejsonskraftseminar 23. mai 2019

Konsejsonskraftseminar 23. mai 2019

Kommunekraft AS og LVKs årlige konsesjonskraftseminar arrangeres etter LVKs ekstraordinære landsmøte på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen 23. mai kl. 1230 - 1500

Trykk her for påmelding

Det årlige ajourføringsseminaret er den eneste måteplassen hvor medlemskommunene får en samlet presentasjon av de siste utviklingstrekkene om konsesjonskraft.

Regjeringen oppnevnte kraftskatteutvalget 22. juni 2018. Dette utvalget er bedt om å gjøre en helhetlig vurdering av kraftverksbeskatningen og kommunenes konsesjonsrettslige ordninger.
Hovedoppgaven til utvalget er å vurdere om dagens vannkraftbeskatning hindrer samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak i vannkraftsektoren. Av mandatet fremgår det at utvalget
også kan vurdere konsesjonskraft- og konsesjonsavgiftsordningen. Konsesjonskraftordningen er med dette igjen satt i spill!
På årets konsesjonskraftseminar vil vi fokusere på forslagene til forenklinger og forbedringer av konsesjonskraftordningen,somvertskommunenene har spilt inn til kraftskatteutvalget.

Les mer i programmet

Praktiske opplysninger :
Deltakeravgift :Kr 1600,- +mva som inkluderer kaffepauser og lunsj.Faktura vil bli tilsendt.Ved avbestilling mindre enn 7 virkedager før seminarstart gis ingen refusjon av deltakeravgift.
Påmeldingsfrist : 2. .mai 2019. Deltakernemåmelde seg på via påmeldingsskjemaet påwww.lvk.no.

Generalforsamling i Kommunekraft
Det avholdesgeneralforsamling i Kommunekraft ASi etterkant av seminaret kl.15.45-16.15. Det vil bli sendt ut egen innkalling til generalforsamlingen.

 

 
1 Start 2 Deltagere 3 Complete
Grunnopplysninger
Fyll ut evt. fakturaadresse
Kontaktopplysninger
Vennligst angi antall deltakere. Du kan maksimalt angi 10 deltakere. Du må fylle inn minst en deltager.

Informasjon

Dato: 
Torsdag, 23 mai, 2019 - 12:30 til 15:00
Sted: 
Radisson Blu Airport Hotel,Gardermoen

Last ned programmet