Home Aktiviteter LVK kraftskatteskole, 2. samling i Oslo

LVK kraftskatteskole, 2. samling i Oslo

LVK-SKOLEN – «KRAFTSKATT OG EIENDOMSSKATT» – NYE KURS VÅREN 2020
«Kraftskatt og eiendomsskatt» er kurset for deg som vil lære mer om kraftskatteregimet i teori og praksis. LVK-skolen er et nettbasert undervisningsopplegg med to samlinger over to dager.
LVKs kraftskatteskole er forbeholdt medlemskommunene i Naturressurskommunene, som er en paraplyorganisasjon hvor LVK inngår sammen med USS, Industrikommunene og NPK. Skolen er spesielt tilpasset for kommuneadministrasjon, politikere og medlemmer av eiendomsskattenemnder og klagenemnder. Det er begrenset med plasser på skolen.

Kurset vil gi god kompetanse om generell eiendomsskatt og kraftskatteregimet. Deltakerne vil få inngående kunnskap om skattelovens bestemmelser som gjelder for kraftanlegg, dvs naturressursskatt, grunnrenteskatt og eiendomsskatt på vannkraftanlegg, samt regler for beskatning av vindkraft. Videre vil kurset gi deltakerne en oversikt over eiendomsskatt på alle typer eiendommer, dvs boliger og fritidseiendommer, alle typer energianlegg, næringseiendommer, mineraler og oppdrett. Kurset starter med en innføring i juridisk metode og vil dessuten gi deltakerne kunnskap om forvaltningsloven og skatteforvaltningsloven anvendt på eiendomsskatt. Studiet behandler praktiske, økonomiske og juridiske problemstillinger som kommuner møter ved forvaltning av eiendomsskatt. Også forslagene til kraftskatteutvalget i NOU 2019:16 som ble fremlagt i oktober 2019 vil bli gjennomgått.

Kraftskattene og eiendomsskatten er for mange kraftkommuner den mest betydningsfulle inntektskilden. Formålet med studiet er å styrke fagkompetansen i kommunene, og kurset er spesialtilpasset medlemskommunene. Tilbakemeldinger fra tidligere kursdeltagerne er svært gode.

Mellom de to kurssamlingene er det innlevering av en kursoppgave. Kurset avsluttes med at deltagerne får utdelt kursbevis.
Påmeldingen kan gjøres elektronisk på LVKs hjemmesider, under «aktiviteter».

Kursholderne er advokatene i LVKs sekretariat. Sekretariatet utgjør i dag et av Norges største fagmiljøer for energi- og naturressursrett, herunder naturressursbeskatning og advokatene i sekretariatet rangeres som ledende innenfor sine spesialområder. Kursholdere har lang erfaring i rådgivning og prosessoppdrag innen et bredt spekter av energirettslige og eiendomsskatterettslige problemstillinger, og er svært mye brukt som foredragsholdere.

Det er fastsatt følgende kurssamlinger våren 2020:
1. samling: 10. – 11. februar 2020
2. samling: 17.-18. februar 2020

Dette er del 2 av LVKs kraftskatteskole.

Pris for LVKs kraftskatteskole del 1 og 2 er kr 14.500,-

 

Informasjon

Dato: 
Mandag, 17 februar, 2020 - 10:00 til Tirsdag, 18 februar, 2020 - 15:00