Home Aktiviteter LVKs regionmøte for Møre og Romsdal og Trøndelag

LVKs regionmøte for Møre og Romsdal og Trøndelag

Møtet holdes på Scandic Nidelven, Trondheim, 13. februar fra kl. 1100 og avsluttes med lunsj 14. februar 2020 kl. 13.00.

Påmelding her.

Gode venner!

Året som vi nettopp har lagt bak oss, har til fulle vist tre ting.

  • Angrepene på de ordninger som vertskommunene har, og utfordringen med å tilbakevise disse angrepene blir stadig mer omfattende. Forslagene i NOU 2019:16, Kraftskatteutvalget, var svært alvorlige og krevde et kontant og alvorlig svar.
  • LVKs styrke er at vi klarer å mobilisere på kort tid.
  • Kunnskap er makt!

LVKs regionmøter avholdes annethvert år, og fra januar til mars 2020 avholder LVK i alt syv regionmøter fordelt over hele landet. Regionmøtene er den viktigste møteplassen mellom medlemskommunene og LVK, og fra lunsj til lunsj blir deltakerne informert om aktuelle saker som berører deres kommunes interesser. Informasjonen skjer dels ved foredrag, dels ved erfaringsutvekslinger, dels ved gruppeoppgaver, og det er god anledning for hver deltaker til å ta opp spørsmål som direkte angår egen kommune.

Kraftskatteutvalget ønsket totale endringer i kraftregimet. Men hva er egentlig kraftregimet? For nye folkevalgte, men også for erfarne politikere, kan dette synes svært komplisert. Derfor vil vi bruke god tid på å fortelle om de grunnleggende ordninger som gjør seg gjeldene for vertskommunene. Du vil lære om økonomi, miljø, skatt, inntektssystem, politikk m.m. På den måten lærer du av historien og er med å stake ut kursen fremover.

LVK har 174 medlemskommuner. Samlet sett representerer dette også en kraftfull stemme i det politiske Norge. Erfaring har imidlertid vist at LVK alene ikke kan stå imot de krefter som ønsker en devaluering av vertskommunenes historiske og legitime rettigheter.

Jeg kan ikke alvorlig nok understreke at hver medlemskommune nå må kjenne sin besøkelsestid og møte med så mange politikere og fra administrasjonen som mulig på regionmøtene. Det er gjennom kunnskap og bevissthet vi fortsatt kan kreve at en rimelig andel av den formidable verdiskapingen som vannkraftsektoren står for, skal bli igjen i de distrikter som har avstått sine naturverdier til storsamfunnet.

Jeg oppfordrer med dette medlemskommunene til en historisk mobilisering til regionmøtene!

Torfinn Opheim
Leder

Program
Programmet vil bli tilpasset aktuelle saker i de ulike regionene. Det er opp til den enkelte region å skreddersy programmet, men det krever at deltakerne senest en uke før regionmøtet melder inn ønsker om dette. 
Invitasjon og rammeprogram finner du her.

Praktiske opplysninger:
Deltakeravgift

LVK-medlemmer kr 4600,- 
Ikke medlemmer kr 6600,-

Deltakeravgiften inkluderer kursavgift, middag inkl. drikke og servering begge dager. 

Overnatting på Scandic Nidelven, Trondheim 13. - 14. februar - kr 1320 kommer i tillegg

Faktura
På vegne av LVK vil faktura bli tilsendt fra Proviso ved påmeldingsfristens utløp.

Avbestillingsregler
Det er bindende påmelding, Ingen refusjon av deltakeravgift etter påmeldingsfrist 24. januar 2020.
Det gis ikke refusjon for måltider som ikke benyttes.

Informasjon

Dato: 
Torsdag, 13 februar, 2020 - 11:00 til fredag, 14 februar, 2020 - 13:00
Sted: 
Scandic Nidelven, Hvnegata 1 - 3, 7010 Trondbheim

Last ned programmet

Kontaktpersoner

Administrasjons- og organisasjonskoordinator
Mobil: 
+47 99 11 99 60
E-post: 
Organisasjonskoordinator
Mobil: 
+47 99 11 99 66
E-post: