Home Aktiviteter Miljøforbedringer i regulerte vassdrag - webinar

Miljøforbedringer i regulerte vassdrag - webinar

LVK har lenge vært engasjert i å bedre miljøet i vassdrag med kraftproduksjon. Vi har tidligere arrangert flere seminarer, og lanserer nå årets seminar – som et webinar – om miljøforbedringer. Det blir 12. november fra kl. 08.30­ til 11.30.

Program
08:30  Åpning ved leder i LVK Torfinn Opheim
08:40  Store muligheter for bedre miljø i regulerte vassdrag med beskjedne virkninger for kraftproduksjonen. Hva er kommunens oppgaver? LVK v/Caroline Lund, sekretariatet  
09:00  Bærekraftig vannkraft - globale og europeiske rammebetingelser. Miljødirektoratet v/Anders Iversen, fagdirektør, seksjon for vannforvaltning
09:20  Status i revisjonssakene. Hva kan man trekke ut av sakene som er ferdig behandlet av OED? NVE v/Eirik Bjørkhaug, Seniorrådgiver konsesjonsavdelingen, seksjon for vassdragskonsesjoner (KV)
09.40  Sammenhengen mellom revisjonssaker og vannforskriften – Catch-22 for miljøet? LVK v/Karianne Aamdal Lundgaard, sekretariatet  
10:00  Pause 20 min
10:20  Tas det nok miljøhensyn basert på oppdatert kunnskap i regulerte vassdrag? NTNU v/gjesteforsker OFFPHD Jo Halvard Halleraker
10:40  Svensk vannforvaltning – mer miljøvennlig og mer offensiv? Innleder ikke fastlagt
11:00  Praktisk oppsummering – hva nå? Tips til videre arbeid med revisjonssaker og vannforvaltning i kommunen. LVK v/Chirsti Erichsen Hurlen, sekretariatet  
11:20  Avslutning ved leder Torfinn Opheim

Påmelding

Informasjon

Dato: 
Torsdag, 12 november, 2020 - 08:30 til 12:30
Sted: 
Digitalt

Last ned programmet

Kontaktpersoner

Advokatassistent DNA / Organisasjonskoordinator
Mobil: 
99 11 99 24
E-post: