Home Aktiviteter Seminar om miljøforbedringer i regulerte vassdrag

Seminar om miljøforbedringer i regulerte vassdrag

14. FEBRUAR 2019, THON CONFERENCE UNIVERSITETSGATEN, KL. 10 – 15     

«Potensialet for miljøforbedring i gamle vannkraftverk er stort», sa en enstemmig energi- og mijøkomite allerede i 2009. – Hva er status for slike miljøforbedringer i din kommune? Kommunen er den sentrale aktøren for å få til forbedringer av naturmiljøet i regulerte vassdrag. Mange kommuner har tatt initiativ til revisjon av de gamle konsesjonsvilkår, men bare et fåtall kommuner har oppnådd miljøforbedringer.

LVK vil samle «revisjonskommunene» på seminaret, utveksle erfaringer om prosesser og resultater, og behandle aktuelle spørsmål for kommuner som bør fremme krav om revisjon, kommuner midt i revisjonsprosesser, og kommuner med avsluttede saker. Alle medlemskommunene er eller vil bli berørt av miljøforbedringsprosesser i sine vassdrag, men uten egen fagkompetanse, uten et fast regelverk og sparsomt med praksis, er den beste kompetansebyggingen for kommunen å delta på seminaret. Det gjelder både det politiske og det administrative miljøet.

Åpning ved leder i LVK, Torfinn Opheim, pauser ved behov, og lunsj fra 11.45–12.30 – med forbehold om endringer

Kl 1000: Åpning ved leder i LVK, Torfinn Opheim
Kl 1005 - 1030: Kort presentasjon av deltakere, aktuelle vassdragskonsesjoner og mulige revisjonsprosesser. Innlegg fra enkelte kommuner om sin erfaring med behandling av revisjonssaker.
Kl 1030 - 1100: Regulantens syn. Innleder Ivar Arne Børset, Statkraft
Kl 1100- 1130: Hvordan involvere natur- og friluftsinteressene? Innleder Silje Helen Hansen, SABIMA
Kl 1130- 1215: Minglelunsj
Kl 1215- 1245: Standard naturforvaltningsvilkår? Et trylleformular eller en undergraving av revisjonsordningen? Innleder Rune Flatby, NVE
Kl 1245- 1315: Revisjonssakene og vanndirektivet: hår i suppa for energisektoren eller moderne miljøinstrumenter for kommunene? Hva er kommunenes roller og oppgaver, og hvordan samordnes de to prosessene? v/Stein Erik Stinessen  
Kl 1315- 1345: Saksbehandlingsreglene – eller mangel på slike? Hvem har ansvar for å sette i gang revisjonsprosessen og fremdriften av denne? Særlig om identifisering og utforming av krav, behovet for bistand fra sakkyndige og spørsmålet om kostnadsdekning. Innleder  Chirsti Erichsen Hurlen
Kl 1345- 1400: Pause
Kl 1400- 1415: Vannforvaltningssakene – status og presentasjon av spørreundersøkelse om kommunenes arbeid med dette. Innleder Chirsti Erichsen Hurlen
Kl 1415- 1455: Åpen debatt med spørsmål, svar og kommentarer.
Kl 1455: Veien videre for LVK og medlemskommunene v/Torfinn Opheim

Avslutning

Seminarprisen er kr 2000 som inkluderer lunsj og pauseservering. 

 
1 Start 2 Deltagere 3 Complete
Grunnopplysninger
Fyll ut evt. fakturaadresse
Kontaktopplysninger
Vennligst angi antall deltakere. Du kan maksimalt angi 10 deltakere. Du må fylle inn minst en deltager.

Informasjon

Dato: 
Torsdag, 14 februar, 2019 - 10:00 til 15:00
Sted: 
Thon Conference Universitetsgaten, Universitetsgaten 26, Oslo

Last ned programmet

Registreringsfristen er utløpt. Ta kontakt for mer informasjon.

Kontaktpersoner

Partner - Advokat
Mobil: 
+47 99 11 99 65
E-post: