Home Eiendomsskatteloven

Eiendomsskatteloven

Eiendomsskatten er regulert i Lov om eigedomsskatt til kommunane av 6. juni 1975 nr. 29, (Eiendomsskatteloven (esktl).

Loven ble endret med virkning fra 1. januar 2013. Endringene gjaldt i hovedsak saksbehandlingsreglene, men i tillegg er det gjort en lovteknisk endring ved at verdsettelsesreglene, som tidligere fremgikk av byskatteloven fra 1911 §§ 4 og 5, er inntatt i eiendomsskatteloven.

De særskilte verdsettelsesreglene for vannkraftanlegg er inntatt i esktl. § 8B flg.

De ulike takseringsreglene som gjelder for henholdsvis kraftanlegg og overføringsanlegg gjør at det er viktig at kommunene er oppmerksomme på hvor grensesnittet mellom nett og produksjon går.

Til eiendomsskatteloven er det gitt følgende forskrifter: