Home Node
Av Sergey Ashmarin, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53608465
LVK-nytt

Haugaland og Sunnhordland tingrett avsa 22. september 2021 dom i sak om eiendomsskatt mellom Karmøy kommune og Karmsund Protein AS. Kommunen ble frifunnet og i tillegg tilkjent fulle sakskostnader...

USS-jubileumslue 2021
LVK-nytt

I anledning USS 25-årsjubileum har vi designet vår egen USS-lue som forhåpentligvis vil pryde mange hoder under jubileumslandsmøtet i Oslo 1.-2. november. USS-luen er en enkel og lettstrikket lue...

Karnov
LVK-nytt

Den 15. september 2021 lanserte Karnov sin nye norske, digitale plattform for lovkommentarer i samarbeid med Lovdata. Nye og oppdaterte l...

LVK-nytt

Det betyr at Oslo tingretts dom 15. juni 2021 blir stående. I dommen fikk kommunene Bremanger, Sogndal, Voss, Kvam, Vaksdal, Modalen, Vik, Samnanger, Høyanger, Ulvik, Eidfjord, Masfjorden og Gulen...

Tamrein i fjellet i Sylan, foto: Tine larsen
LVK-nytt

Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) var tirsdag i denne uken i møte med statssekretærene Maren Hersleth Holsen (V) og Widar Skogan (KrF) og embetsverk i Klima- og miljødepartementet og...

LVK-nytt

På jubileumsmøtet vil aktuelle saker bli debattert:

Regjeringen er ventet på jubileumsmøtet med orientering om utmarkspolitikken, og vi er spent på å høre politikernes syn på hvem som skal...

LVK-nytt

Regjeringen har besluttet å starte opp arbeidet med ny forvaltningsordning for statsgrunn i Nordland og Troms og sendte i slutten av forrige uke ut en invitasjon til innspillsmøter i Mosjøen og...

Logoer for alle organisasjonene omtalt i artikkelen
LVK-nytt

Regjeringen arbeider nå med oppfølgingen av høringsnotatet fra Skattedirektoratet om avgift på landbasert vindkraft. Notatet hadde høringsfrist 4. august. Et konkret avgiftsforslag vil...

LVK-nytt

Bakgrunnen for invitasjonen er i følge Kommunal- og moderniseringsdepartementet at regjeringen har besluttet å starte arbeidet med å utrede ny forvaltningsordning for statseid grunn i Nordland og...

LVK-nytt

Under Arendalsuka ble USS-leder Hanne Alstrup Velure invitert til en samtale om forskningsmiljøene som kunnskapsleverandører og betydningen av godt samarbeid der man forstår hverandre. Hanne er...

Pages