Home Node Vannkraftproduksjon

Vannkraftproduksjon

Her finner du informasjon hvilke rettigheter vertskommunene for kraftutbygging er gitt gjennom lov, konsesjon og annet rammeverk.

Kraftprodusentene gjør bruk av en verdifull naturressurs beliggende i distriktskommunene. Helt siden de første kraftutbyggingene på begynnelsen av 1900-tallet, har det vært bred enighet på Stortinget om at de kommuner som avstår disse verdifulle ressursene skal få beholde en andel av den verdiskapning som finner sted i kommunen. LVK organiser så å si samtlige norske kommuner som er berørt av vannkraftproduksjon. Nær all vannkraftproduksjon av en viss størrelse i landet, skjer i en LVK-kommune.

Småskala vannkraftprosjekter er skilt ut som eget område -  se "Småkraft" i menyen til venstre. Tilsvarende gjelder for skatt på vannkraftproduksjonsanlegg, herunder eiendomsskatt. Se under "Kraftskatt" og "Eiendomsskatt".

For tilgang til alle undersidene må du logge deg på med brukernavn og passord. Dersom du har spørsmål eller kommentarer, ta gjerne kontakt med sekretariatet!