Home Node Rapportering av kraftinntekter i KOSTRA

Rapportering av kraftinntekter i KOSTRA

LVKs medlemskommuner er forpliktet til å innrapportere inntekter fra vannkraftanlegg (konsesjonskraft, konsesjonsavgift, natturressursskatt og eiendomsskatt) i KOSTRA. LVKs sekretariat har i samarbeid med ESU utarbeidet en veiledning til medlemskommunene som er ment å gi informasjon om hvordan de ulike kraftinntektene skal rapporteres, herunder om hvilke arter og funksjoner som skal benyttes ved rapporteringen.