Home Node Bli med på Konsesjonskraftseminaret 20. mai!
Toppbilde for Konsesjonskraftseminaret 20. mai

Bli med på Konsesjonskraftseminaret 20. mai!

Kommunekraft og LVKs årlige konsesjonskraftseminar blir digitalt også i år. Dato for seminaret er satt til 20. mai, fra kl. 09.00 til kl.12.00.

Det årlige ajourføringsseminaret er den viktigste møteplassen for å få en samlet presentasjon av de siste utviklingstrekkene innenfor konsesjonskraft. Seminaret blir også i år digitalt, så her kan du lene deg tilbake i godstolen og få de viktigste nyhetene og siste utviklingstrekkene direkte overført til en skjerm i din kommune!

På årets konsesjonskraftseminar vil kommunene få høre om:

  • Kommunekrafts virksomhet i 2020, omsetning og arbeid med forvaltningsavtaler
  • Siste nytt om prisutviklingen og prognoser for kraftmarkedet
  • Praktiske råd om omsetning av kommunens konsesjonskraft
  • Skjerka-saken og endring av konsesjonskraftpris ved vilkårsrevisjon - dom fra 20. april 2021
  • Individuell selvkost og hvordan kraftselskapenes beregninger kan kontrolleres
  • Hvordan konsesjonskraftordningen kan forbedres
  • Hvorfor konsesjonsbaserte inntekter og frivillige skatter ikke bør inn i inntektssystemet

Programmet finner du her.
Meld deg på her

Det avholdes generalforsamling i Kommunekraft AS i etterkant av seminaret, kl. 12.15. Generalforsamlingen vil også bli avholdt digitalt, og innkalling vil bli sendt ut til alle aksjonærkommunene.