Kurs

USS sekretariat får mange henvendelser om å holde foredrag for kommunepolitikere og/eller administrasjon i de enkelte medlemskommunene.

Sekretariatet vil kunne skreddersy kurs for medlemskommunene, enten enkeltvis eller flere kommuner sammen. Forespørsler om kurs kan rettes på e-post til sekretariatet.