Home Kontakt oss Kurs for medlemskommunene

Kurs for medlemskommunene

LVKs sekretariat får mange henvendelser om å holde foredrag, temadag eller kurs for kommunepolitikere og/eller administrasjon i de enkelte medlemskommunene. Sekretariatet vil kunne skreddersy slike aktiviteter for medlemskommunene, enten enkeltvis eller flere kommuner sammen. Utgftene til kurs for enkeltkommuner eller mindre grupper av kommuner må dekkes av kommunene selv.

Leder i LVK, Torfinn Opheim vil kunne besøke medlemskommunene for en orientering om organisasjonen og aktuelle sake som organisasjonen jobber med. Slike møter, hvor kommunene selv holder lokaler og eventuell servering, kreves ingen betaling. 

Særlige aktuelle kurs er:

Eiendomsskatt:

- Innføring av eiendomsskatt (i hele kommunen eller kun på verk og bruk)
- Taksering og omtaksering, hva må kommunen og nemndene være oppmerksom på
- Eiendomsskatt på kraftanlegg, kraftlinjer  og verk og bruk

Kommunenes rolle ved søknader om nye utbygginger:

- Kommunenes rettigheter ved ny vannkraftutbygging. 
- Lovvalg - konsesjonsvilkår, utbyggingsavtaler og eiendomsskatt
- Kommunenes rettigheter ved bygging av kraftlinjer.
- Utbyggingsavtaler 

Kommunenes rolle ved opprusting/utvidelse (O/U) av eksisterende kraftverk:

- Betydning for kommunene; økonomiske og miljømessige konsekvenser.

Konsesjonskraft:

- Kommunenes rett til konsesjonskraft
- Pris og mengde Salg eller forvaltning?
- Kommunenes muligheter og begrensninger.

Revisjon av konsesjonsvilkår:

- Hvem fremsetter revisjonskrav?
- Når kan det kreves revisjon?
- Hva kan revideres?
- Prosess og saksbehandling

Småkraft:

- Utbyggingsavtaler
- Konsesjonsbehandling - søknad og saksbehandling
- Konsesjonsvilkår?
- Skatt, herunder eiendomsskatt

Forespørsler om kurs kan rettes på e-post til sekretariatet.