Home Kontakt oss

Administrasjon

Sekretariatet har ansvar for innkalling til landsmøtet, landsstyremøter og arbeidsutvalgsmøter og står for den daglige korrespondansen. Sekretariatsfunksjonen er lagt til advokatfirmaet Lund & Co DA.

De administrative oppgavene, som innkalling av kontingent, arrangement av landsmøter, styremøter, regionmøter, kurs og seminarer, nettsider mm. utføres av Marte Enger og Mariann Brynlund.

 

Enger, Marte
Mobil: 
99 11 99 66
E-post: 
Brynlund, Mariann
Mobil: 
+47 99 11 99 60
E-post: 

Juridisk sekretariat

Sekretariatsfunksjonen i LVK er lagt til Advokatfirmaet Lund & Co DA, som gir juridiske råd til organisasjonen. Advokatene Stein Erik Stinessen og Caroline Lund er begge advokater ved Høyesterett og partnere i Lund & Co.

Lund & Co er et spesialistfirma innen energirett, med tilhørende rettsområder, se nærmere om advokattjenester nedenfor. Også de øvrige advokatene i Lund & Co bistår organisasjonen og medlemskommunene ved behov.

Stinessen, Stein Erik
Mobil: 
+47 99 11 99 12
E-post: 
Lund, Caroline
Mobil: 
+47 99 11 99 01
E-post: 

Leder og nestleder

Torfinn Opheim ble valgt som leder av LVK på landsmøtet 2013. Han har tidligere vært ordfører i Sauda kommune, og har vært stortingsrepresentant i åtte år.

Nestleder er Jon Rolf Næss, ordfører i Bykle kommune. Han ble valgt som nestleder i 2018.

Torfinn Opheim
Mobil: 
+47 918 26 398
E-post: 
Jon Rolf Næss
Mobil: 
+47 92 83 45 67
E-post: